"Boete" parkeergeld Kroatië

Incasso civiele vordering parkeergeld Kroatië

Sinds 30 december 2017 krijgen wij veel vragen van leden die een brief gekregen hebben van een deurwaarderskantoor. Hierin staat dat er geen of onvoldoende parkeergeld is betaald in Pula, Kroatië. Er wordt een schikkingsvoorstel gedaan. Wordt dit bedrag niet betaald, dan zal er in Kroatië een procedure worden gestart bij de rechtbank.  

Brief van incassobureau

Een groot aantal leden hebben van een incassobureau in Nederland een brief ontvangen waarin staat dat zij binnen 8 dagen 287 euro moet betalen vanwege het niet betalen van het parkeergeld.

Wat is er gebeurd?

De parkeerwachters van het parkeerterrein hebben iedere auto gefotografeerd waarvoor geen of onvoldoende parkeergeld/dagkaart ( +/- €13,-) betaald was. Met deze gegevens is de parkeerplaatsbeheerder naar een Kroatische advocaat gegaan die het dossier met alle foto’s heeft doorgestuurd. Het Kroatische advocatenkantoor heeft een Nederlands advocatenkantoor ingeschakeld. Alleen Nederlandse advocaten die zijn ingeschreven bij de Orde van Advocaten kunnen de naam- en adresgegevens (NAW gegevens) opvragen bij de RDW. Dit Nederlandse advocatenkantoor heeft bij de RDW de NAW gegevens opgevraagd die bij de kentekens horen. Nederlandse advocaten die bij de Orde van Advocaten zijn aangesloten, zijn bevoegd deze gegevens op te vragen bij de RDW. Het advocatenkantoor heeft de volledige vordering (verschuldigde parkeerkosten + advocaatkosten) vervolgens overgedragen aan het incassobureau.

Wel of niet betalen 

Dat er een vordering is om de parkeerkosten te verhalen op de parkeerder is op zichzelf niet vreemd. Er bestond immers een betalingsverplichting doordat men op het terrein of in het "betaald parkeren gebied" geparkeerd heeft. In sommige vragen van leden kwam naar voren dat er helemaal niet werd betaald omdat er niet gewisseld kon worden. In andere gevallen was de parkeertijd overschreden of was het bijna onmogelijk om te betalen door onvindbare of defecte meters. Bij sommige leden was het zelfs niet duidelijk dat er überhaupt betaald moest worden.

Betalingstermijn

In de brief staat dat er binnen 8 dagen moet worden betaald. Op 3 januari hebben wij opnieuw met het deurwaarderskantoor gebeld met het verzoek in elk geval voor iedereen de betalingstermijn te verlengen. Helaas is het deurwaarderskantoor niet bereid met de ANWB het gesprek aan te gaan. Het deurwaarderskantoor is wel bereid iedereen die een brief heeft gehad zelf te woord te staan. Inmiddels hebben een aantal gedupeerden op het ANWB Expert platform aangegeven dat zij een langere betalingstermijn hebben gekregen.

Hoogte van de vordering

Veel leden vinden het bedrag hoog. De kosten voor het opvragen van de NAW gegevens bij het RDW a €7,95 kloppen. Bij niet betalen van parkeergeld is het bedrag van een dagkaart verschuldigd. Op de website van Pula Parking valt te lezen dat de dagtarieven tegen de huidige koers liggen tussen de € 13,40 en € 21,50. Het overige deel van het gevorderde bedrag bestaat uit kosten die de advocaten in rekening brengen. 

Civiele procedure in Kroatië

Betaal je de vordering niet dan wordt er een juridische procedure gestart bij de rechtbank in Kroatië. Indien de eigenaar van de parkeerplaats in het gelijk wordt gesteld dan lopen de kosten nog verder op.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan is het verstandig om na te gaan of dit geschil onder de dekking valt. Zo ja, dan kun je de zaak bij hen indienen. Let op: sommige rechtsbijstandsverleners hebben boetes uitgesloten. Echter, het gaat hier niet om een boete maar om een civiele vordering.

Meer informatie opgevraagd bij andere instanties

RDW

De RDW geeft aan dat de naam- en adresgegevens van kentekenhouders aan advocaten verstrekt kunnen worden als dat noodzakelijk is voor een procedure. Advocaten kunnen gegevens van meerdere kentekens tegelijk opvragen.

Het Kroatisch Verkeersbureau

Het Kroatisch Verkeersbureau heeft geprobeerd bemiddelen, helaas zonder resultaat.

ADAC

Onze Duitse zusterclub de ADAC heeft ons veel informatie gezonden. In Duitsland hebben ze al jaren te maken met hoge vorderingen inzake onbetaalde parkeergelden. Tegen honderden Duitse automobilisten die geweigerd hebben te betalen is een procedure in Kroatië gestart. Bij de ADAC zijn nog geen uitspraken bekend. De ANWB heeft nu informatie opgevraagd bij de Kroatische advocaat die de belangen van de Duitse automobilisten behartigd.

Op 19 januari 2018 heeft deze Kroatische advocaat de eerste antwoorden gegeven. Het aantal lopende procedures lijkt nog veel groter te zijn. De zaken kunnen niet collectief behandeld worden. De kosten voor juridische bijstand aan de getroffen automobilisten hangen af van het aantal uren dat de advocaat aan het dossier moet werken. De ANWB heeft nog vervolgvragen gesteld over de kans op succes bij het voeren van verweer bij de rechter. Informatie van de Kroatische advocaat.

Uit een arrest van het Europese Hof is duidelijk geworden dat een uitspraak van de Kroatische rechter nodig is om hier uiteindelijk te kunnen innen. Ook is duidelijk dat het hier gaat om een civiele vordering en dus geen gewone verkeersboete.

Europees Consumenten Centrum (ECC)

Het ECC heeft contact gehad met het ECC in Kroatië. Het ECC verwacht gezien de antwoorden van het ECC Kroatië niet dat bemiddeling zal lukken. Het Kroatische ECC heeft laten weten dat de verjaringstermijn voor dit soort vorderingen 5 jaar is.

Mogelijkheden gedupeerden

Voor gedupeerden zijn er nu drie mogelijkheden.

De eerste is het verschuldigde parkeergeld te betalen en per mail of brief aan te geven dat je niet bereid bent deze hoge kosten voor een eerste brief te betalen. Geef daarbij aan waarom je in Kroatië niet betaald hebt, bijvoorbeeld omdat de parkeerautomaat kapot was. Bewaar de correspondentie goed. De ANWB kan niet inschatten of Pula Parking de zaak dan verder zal laten rusten of naar de rechter zal stappen voor het resterende bedrag.

De tweede mogelijkheid is een deel van de vordering te betalen. Zie hiervoor de informatie van de Kroatische advocaat.

De derde mogelijkheid is in te stemmen met het schikkingsvoorstel en het hele bedrag te betalen. Een schikking treffen is voor beide partijen definitief.

Automobilisten die bezwaar hebben tegen de in rekening gebrachte kosten door de Nederlandse advocaat kunnen hierover een klacht indien bij de Orde van Advocaten in Rotterdam (https://www.advocatenorde-rotterdam.nl/# ). Echter uit de tot nu toe gestuurde brieven is niet duidelijk geworden welke kosten door de Nederlandse advocaat worden berekend en welke kosten door de Kroatische advocaat.

Meer informatie over:

Informatie van Kroatische advocaat

Inning van Europese boetes in Nederland

Buitenlandse boete thuis ontvangen

ANWB Landeninformatie