"Boete" parkeergeld Kroatië

Incasso civiele vordering parkeergeld Kroatië

Hieronder vind je informatie over wat je kunt doen wanneer je een brief krijgt om achterstallig parkeergeld te betalen.

Wel of niet betalen? 

Dat je alsnog parkeergeld moet betalen, is op zichzelf niet vreemd. Er was immers een betalingsverplichting, omdat je op een betaald parkeren-plaats of in de ’betaald parkeren-zone’ hebt geparkeerd. Als geen bezwaar tegen de naheffing parkeergeld is ingesteld of het bezwaar is afgewezen, moet je het nagevorderde parkeergeld betalen. Er moet door Pula Parking wel bewezen worden dat je het parkeergeld destijds ten onrechte niet hebt betaald.

Alleen als je kunt aantonen dat je niet ter plaatse bent geweest of dat je wel het parkeergeld hebt betaald, hoef je niet te betalen. Dat de parkeertijd is overschreden of dat het onmogelijk was te betalen, bijvoorbeeld omdat je niet over voldoende plaatselijke valuta beschikte of dat de parkeermeter defect was, is geen excuus om onder de betalingsverplichting uit te komen.

Hoogte van de vordering  

Naast het verschuldigde parkeergeld en procedurekosten worden ook andere (hoge) kosten in rekening gebracht. Tot nu toe bestond er onduidelijkheid over de vraag welke kosten moeten worden betaald.

Over deze hoge kosten is op 8 januari 2019 door de rechtbank in Pula uitspraak gedaan. In deze zaak eiste Pula Parking betaling van parkeergeld en incassokosten van een Oostenrijkse automobilist. De rechtbank oordeelde dat het verschuldigde parkeergeld van 100 Kuna (ca. € 14) moet worden betaald plus een bedrag aan wettelijke rente. Voorts moeten de proceskosten à 256,25 Kuna (ca. € 35) worden betaald.

De overige kosten die in rekening werden gebracht, advocaatkosten voor het opvragen van kentekengegevens en de kosten van vertaling, zijn door de rechtbank afgewezen. Ook de vordering van vergoeding van de totale proceskosten is door de rechtbank afgewezen.

Wat te doen? 

Je kunt de deurwaarder of het incassobureau een brief sturen waarin je voorstelt een deel van de vordering te betalen, namelijk het verschuldigde parkeergeld plus wettelijke rente en een bedrag aan procedurekosten. Wanneer ter plaatse het parkeergeld niet is betaald, ben je het dagtarief verschuldigd. De bedragen staat vermeld op de website van Pula Parking en liggen tussen ca. € 14 en € 22. Het bedrag aan  procedurekosten bedraagt 256,25 Kuna (€ 35). Dit is inclusief de kosten voor het opvragen van de kentekengegevens. Tegen het restant van de vordering kun je bezwaar maken. Verwijs daarbij naar het vonnis van de rechtbank Pula van 8 januari 2019 onder vermelding van het zaaknummer 11 P1-3/2019-2.

Een tweede mogelijkheid is om het gehele gevorderde bedrag te betalen. Daarmee is de zaak afgehandeld.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering, dan is het verstandig om na te gaan of dit geschil onder de dekking valt. Zo ja, dan kun je de zaak bij hen indienen. Let op: sommige rechtsbijstandsverzekeraars verlenen geen rechtsbijstand als het gaat om strafzaken. Maar, het gaat hier om een civiele vordering van Pula Parking en niet om een strafzaak.

Bijstand door een Kroatische advocaat 

Wanneer je van Pula Parking een dagvaarding krijgt om voor de rechtbank in Kroatië te verschijnen, is het verstandig een Kroatische advocaat in te schakelen die ook Nederlandse automobilisten kan bijstaan. De kosten zijn afhankelijk van het aantal uren en noodzakelijke juridische acties. Een collectieve actie is niet mogelijk. Dat betekent dat je jezelf in een aparte rechtszaak zal moeten verdedigen.

Meer informatie over:

Inning van Europese boetes in Nederland

Buitenlandse boete thuis ontvangen

ANWB Landeninformatie