Regels op de piste

Op de skipiste gelden "verkeersregels". Er zijn regels voor het verlenen van voorrang bij het afdalen maar ook bijvoorbeeld voor het dragen van een skihelm.

Helmplicht

In steeds meer landen in er aandacht voor het gebruik van een skihelm op de piste. In sommige landen is de skihelm zelfs verplicht. Kijk in onze landeninformatie voor de regels per land.

Regels op de piste

Skiën brengt zoals veel sporten risico's met zich mee. De Fédération Internationale de Ski (FIS) heeft regels voor de piste opgesteld met als doel ongelukken op de piste te voorkomen. De gedragsregels van de FIS gelden voor alle skiërs. Zorg er dus voor dat je deze regels kent.

 • Rekening houden met anderen
  Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade toebrengt.
 • Beheersen van snelheid en skistijl
  Iedere skiër moet te allen tijde op tijd kunnen stoppen of uitwijken. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.
 • Keuze van het spoor
  De van achteren komende skiër moet zijn skispoor zo kiezen, dat hij skiërs voor zich niet in gevaar brengt.
 • Inhalen
  Inhalen mag van boven of van beneden en van rechts of van links, mits op zodanige afstand dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
 • Invoegen en weer verder skiën
  Iedere skiër die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, moet zich ervan vergewissen dat hij dit zonder gevaar voor hemzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.
 • Smalle plaatsen
  Iedere skiër moet vermijden om zich zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste op te houden. Een ten val gekomen skiër dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.
 • Klimmen en lopen
  Een skiër die klimt of te voet afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.
 • Let op tekens
  Iedere skiër dient de markeringen en de borden in acht te nemen.
 • Verleen hulp
  Bij een ongeval is iedereen verplicht hulp te verlenen.
 • Legitimatieplicht
  Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijk of niet, moet bij een ongeval zijn identiteit bekendmaken.

Verzekeringen

 • Een reisverzekering inclusief wintersport/skidekking
  De reisverzekering dekt de onvoorziene uitgaven tijdens de vakantie, bijvoorbeeld de medische kosten die de ziektekostenverzekeraar niet vergoedt of de kosten van de gipsvlucht. Controleer of de reisverzekering ook wintersportdekking heeft. Een rechtsbijstandsdekking is daarbij erg handig bij het verhalen van schade.
 • Een particuliere aansprakelijkheidsverzekering
  Deze is van belang bij aansprakelijkheid. Als je een ongeluk op de piste veroorzaakt bijvoorbeeld door je niet aan de FIS-regels te houden, dan kan het slachtoffer jou aansprakelijk stellen voor de schade die hij heeft. Zonder particuliere aansprakelijkheidsverzekering komen de kosten van deze schade voor eigen rekening en dat kan bij letsel flink oplopen.