Coronavirus: gevolgen voor vakantie en camping in Nederland

Je hebt een verblijf op de camping of in een vakantiepark geboekt en door het coronavirus kun je er niet naar toe of je mag wel komen maar geen gebruik maken van de faciliteiten.  Of misschien mag je niet naar je eigen stacaravan op een recreatiepark. Waar heb je dan recht op?

Je betaalt stageld voor het gehele jaar. Als je nu een tijd geen gebruik kan maken van de plaats, dan is terugbetaling van een redelijk bedrag gerechtvaardigd. Dit geldt ook als je een seizoensplaats hebt geboekt. Bij de vraag wat een redelijke terugbetaling is kan rekening worden gehouden met de doorlopende vaste lasten (zoals personeel, onderhoud) van de campingeigenaar. Neem contact op met de ondernemer en bespreek de mogelijkheden.

Je kunt gebruik maken van de plaats. Of je recht hebt op terugbetaling van een deel van het door jouw betaalde bedrag, is afhankelijk van de vraag hoe groot het nadeel is van de sluiting van de faciliteiten. Het beperkt openstellen van faciliteiten is noodzakelijk gebleken vanwege het bestrijden van corona. Neemt contact op met de campingeigenaar om de mogelijkheden te bespreken.

Je kunt gebruik maken van je reservering, want de camping is open. De ondernemer kan aan de overeenkomst voldoen. Dit betekent dat je niet kosteloos kunt annuleren. Welke bedrag aan annuleringskosten je moet betalen, staat in de algemene voorwaarden.

Alleen als de ondernemer de overeenkomst annuleert, heb je recht op je geld terug.  

Ja, je kunt deze kosten terugkrijgen. Het gaat namelijk om kosten die niet meer gemaakt hoeven te worden. Wanneer ook toeristenbelasting is betaald, kunt je dit ook terugvragen. Reserveringskosten ontvang je doorgaans niet terug.

Annuleert de ondernemer de overeenkomst, dan heb je recht op terugbetaling van het geld dat je hebt betaald.

Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden wordt ook gebruik gemaakt van vouchers ter waarde van het bedrag dat is betaald. Is de geldigheidsduur van de voucher verstreken, dan moet de ondernemer het bedrag alsnog terugbetalen. Je bent niet verplicht om de voucher te accepteren, maar het kan een redelijke oplossing zijn als u toch van plan was om binnen de geldigheidsperiode terug te komen op de camping. Lees wel de voorwaarden van de voucher door.

Meer informatie over vouchers

In plaats van een terugbetaling van de niet genoten maanden, staat het de ondernemer vrij het kampeerseizoen te verlengen. Dat is op zich een redelijke oplossing. Je hoeft dat niet te accepteren als dit bezwaarlijk is. Je hebt recht op restitutie. Neem contact op de met de ondernemer om tot een oplossing te komen.

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden heeft de ANWB begrip ervoor dat er een acceptabel alternatief wordt gezocht voor het niet kunnen nakomen van overeenkomsten tussen consumenten en ondernemers in de recreatiesector. In beginsel heeft de consument bij annulering recht op terugbetaling van de aanbetaalde reissom. Niettemin doen we een beroep op consumenten om in overweging te nemen om het verblijf naar een ander tijdstip te verzetten of om gebruik te maken van de voucher.

Aan de voucher zoals gebruikt door de leden van Hiswa-Recron is het risico verbonden dat er geen garantie op wordt gegeven. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat dat het aanbetaalde bedrag in gevaar komt als de ondernemer tussentijds in financiële problemen komt. Anderzijds kan dit probleem juist ontstaan als alle aanbetalingen door consumenten worden terug gevorderd.

Gaat de ANWB actie hierop ondernemen?

De ANWB zal er bij de recreatiesector op aandringen om ruimte te houden voor directe restitutie van het aanbetaalde bedrag voor consumenten die het geld dringend nodig hebben. Daarnaast steunt de ANWB de recreatiesector bij de pogingen om alsnog een garantiefonds op te richten om daarmee de uitgeschreven vouchers te dekken. De uitkomst van dit laatste is nog onzeker.

Wanneer je een geschil over de voucher voorlegt aan de Geschillencommissie Recreatie of Geschillencommissie Watersport heb je geen nakomingsgarantie. Dat wil zeggen dat de Hiswa-Recron niet garant staat voor de nakoming van het bindend advies door de ondernemer.

U heeft een groepsaccommodatie geboekt. Of een verblijf in een groepsaccommodatie mogelijk is hangt af van de grootte en samenstelling van de groep en de maatregelen die gelden op het moment dat u het huis heeft gehuurd. Zo speelt mee of er voldoende afstand kan worden gehouden en welke samenstelling is toegestaan. Personen uit één huishouden (waaronder een studentenhuizen) zijn in elk geval toegestaan. 

Niet zonder meer kosteloos annuleren
U kunt niet zonder meer kosteloos annuleren. De accommodatie is namelijk wel beschikbaar. De verhuurder kan dus de huurovereenkomst nakomen en u moet gewoon betalen. Kan de accommodatie niet worden bezocht vanwege de coronamaatregelen? Dat is het advies om met de verhuurder tot een goede oplossing te komen. U en de locatie zijn beiden verantwoordelijk voor naleving van de coronaregels.

Samen een oplossing zoeken
Een oplossing kan bijvoorbeeld zijn om de groep aan te passen en eventuele kosten onderling te verdelen. Is dat geen optie, neemt u dan contact op met de verhuurder om te bespreken of er andere mogelijkheden zijn. Denk bijvoorbeeld aan omboeken naar een andere periode. Of, als u wilt annuleren, is het wellicht mogelijk de annuleringskosten te delen met de verhuurder. De kosten van annulering vindt u terug in de voorwaarden van de verhuurder, deze lopen over het algemeen op naarmate de datum van uw verblijf dichterbij komt.

Geschillencommissie
Komt u er met de verhuurder niet uit en is de verhuurder aangesloten bij de geschillencommissie Recreatie, dan kunt u het geschil daar voorleggen.

Belangrijke informatie:

ANWB Nieuwsbericht Coronavirus

Gevolgen Coronavirus voor geboekte reis

Vragen over aangeboden vouchers

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Aanmelden informatieservice Buitenlandse Zaken

Reisadvies Buitenlandse Zaken Coronavirus, reisadvies per land

Rijksoverheid: Coronavirus, reizen en vakantie