Coronavirus: gevolgen voor vakantie en camping in Nederland

Je hebt een verblijf op de camping of in een vakantiepark geboekt en door het coronavirus kun je er niet naar toe of je mag wel komen maar geen gebruik maken van de faciliteiten.  Of misschien mag je niet naar je eigen stacaravan op een recreatiepark. Waar heb je dan recht op.

Voucher Hiswarecron

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden heeft de ANWB begrip ervoor dat er een acceptabel alternatief wordt gezocht voor het niet kunnen nakomen van overeenkomsten tussen consumenten en ondernemers in de recreatiesector. In beginsel heeft de consument bij annulering recht op terugbetaling van de aanbetaalde reissom. Niettemin doen we een beroep op consumenten om in overweging te nemen om het verblijf naar een ander tijdstip te verzetten of om gebruik te maken van de voucher.

Aan de voucher zoals gebruikt door de leden van Hiswarecron is  het risico verbonden dat er geen garantie op wordt gegeven. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat dat het aanbetaalde bedrag in gevaar komt als de ondernemer tussentijds in financiële problemen komt. Anderzijds kan dit probleem juist ontstaan als alle aanbetalingen door consumenten worden terug gevorderd. 

Gaat de ANWB actie hierop ondernemen?

De ANWB zal er bij de recreatiesector op aandringen om ruimte te houden voor directe restitutie van het aanbetaalde bedrag voor consumenten die het geld dringend nodig hebben. Daarnaast steunt de ANWB de recreatiesector bij de pogingen om alsnog een garantiefonds op te richten om daarmee de uitgeschreven vouchers te dekken. De uitkomst van dit laatste is nog onzeker.

Camping

Campingeigenaren kunnen in eerste instantie zelf bepalen of zij openblijven of sluiten. Zij moeten daarbij wel de veiligheid van gasten kunnen garanderen. Inmiddels zijn in verschillende regio’s ook campings gesloten op last van de overheid.

De Rijksoverheid geeft hierover het volgende aan: locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden moeten worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren. Zie hiervoor ook de website van Rijksoverheid.

Vaste plaats

Je betaalt stageld voor het gehele jaar. Als je nu een bepaalde (langere) tijd geen gebruik kan maken van de plaats, dan is een restitutie voor een redelijk bedrag gerechtvaardigd. Zo kan onder meer rekening worden gehouden met de tijd die je in deze periode op de camping in normale omstandigheden zou hebben doorgebracht. Breng je alleen de weekends door op de camping, dan kan het onredelijk zijn om voor de hele week restitutie te vragen. Neem contact op met de ondernemer en bespreek de mogelijkheden.

Je kunt gebruik maken van de plaats. Of je recht hebt op terugbetaling van een deel van het betaalde jaargeld is afhankelijk van de vraag hoe groot het nadeel is van de sluiting van de faciliteiten. Is het nadeel aanzienlijk, dan kan terugbetaling van een deel van het bedrag rechtvaardig zijn. Maar zou je toch al geen, of weinig gebruik maken van de faciliteiten, dan is terugbetaling niet gerechtvaardigd. Neemt contact op met de campingeigenaar om de mogelijkheden te bespreken.

Vakantiehuis en seizoensplaats

Je kunt altijd annuleren, maar als je nu zelf annuleert moet je annuleringskosten betalen. Hoe hoog deze kosten zijn, staat in de algemene voorwaarden van de camping. Of de maatregelen zullen worden verlengd is niet bekend. Het is raadzaam de ontwikkelingen af te wachten. Is de camping in de meivakantie nog gesloten, dan kan de campingeigenaar de overeenkomst niet nakomen. In dat geval heb je recht op terugbetaling.

Neemt contact op met de campingeigenaar om eventuele mogelijkheden zoals omboeken te bespreken.

Voor een seizoensplaats betaal je stageld voor een aantal maanden. Meestal is dit van april t/m september/oktober. Zonder eigen sanitaire voorzieningen kun je geen gebruik maken van de camping. Als er een bepaalde (langere) tijd geen gebruik kan worden gemaakt van de plaats, dan is een restitutie van het kampeergeld voor een redelijk bedrag gerechtvaardigd. Zo kan het redelijk zijn dat je alleen recht hebt op terugbetaling voor de periode die je in normale omstandigheden op de camping zou hebben doorgebracht. Neem contact op met de ondernemer en bespreek de mogelijkheden.  

Dat ligt eraan. Je kunt in principe wel gebruik maken van het huisje of de seizoenplaats. In dit geval is de vraag hoe groot de invloed is van het feit dat de faciliteiten zijn gesloten. Is het nadeel hiervan aanzienlijk, dan kan kosteloos annuleren of teruggave van een deel van het betaalde bedrag voor de niet genoten faciliteiten redelijk zijn. Bijvoorbeeld als je veel van het zwembad gebruik zou maken. Maar zou u toch al geen, of weinig gebruik maken van de faciliteiten, dan is volledige terugbetaling niet gerechtvaardigd. Neemt contact op met de campingeigenaar om de mogelijkheden te bespreken.

Ja, je kunt deze kosten terugkrijgen. Het gaat namelijk om kosten die niet meer gemaakt hoeven te worden. Wanneer ook toeristenbelasting is betaald, kunt je dit ook terugvragen. Reserveringskosten ontvang je doorgaans niet terug.

Als de camping besluit dicht te gaan, dan heb je recht op teruggave van de betaalde prijs, in ieder geval voor de periode dat je geen gebruik hebt kunnen maken van de plaats. Per 1 juli 2020 zullen naar verwachting de coronamaatregelen voor campings zijn opgeheven.  Als de camping voor een langere tijd dicht gaat, dan kun je recht hebben op volledige terugbetaling omdat je geen gebruik hebt kunnen maken van de plaats.

Als de camping open is, kun je daar gewoon naar toe. Als je dat liever niet wilt, dan kun je annuleren. In dat geval worden annuleringskosten in rekening gebracht. In de algemene voorwaarden staat wat de annuleringskosten zijn. Neem om andere mogelijkheden te bespreken contact op met de camping.

Kan de overeenkomst niet worden nagekomen door de ondernemer, dan is er recht op terugbetaling van het geld dat je hebt betaald.

Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden wordt ook gebruik gemaakt van vouchers ter waarde van het bedrag dat is betaald. Van deze voucher kun je gebruik maken als je toch van plan bent om binnen de periode waarin het voucher geldig is, terug te komen op de camping. Lees wel de voorwaarden van de voucher door.

Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals omboeken naar een later tijdstip. Neem om de mogelijkheden te bespreken contact op met de campingeigenaar.

Toeristische plaats

In dat geval kun je de overeenkomst kosteloos beëindigen. Zonder eigen sanitaire voorzieningen kun je geen gebruik maken van de camping. Er is recht op terugbetaling van het betaalde geld. Je kunt ook vragen of je de vakantie kunt omboeken. De ondernemer kan je in plaats van terugbetaling een voucher aanbieden. Met deze voucher kan je op een later moment alsnog een vakantie boeken. Eventueel prijsverschil moet je bijbetalen.

Ligplaats

Annuleren kan altijd, maar dan ben je annuleringskosten verschuldigd. Wat je precies moet betalen, staat in de algemene voorwaarden. Je kunt het beste wachten met annuleren, het is nu onzeker hoe de omstandigheden in de zomer zullen zijn. Kan de overeenkomst niet worden nagekomen door de ondernemer, dan heb je recht op restitutie van het betaalde bedrag.

Ja, je moet de kosten van de ligplaats betalen. Je zou de ondernemer kunnen vragen om restitutie van een deel van de kosten, afhankelijk van de mate waarin u van uw boot gebruik zou maken. U zou ook kunnen vragen om een korting op de kosten die u volgend jaar moet maken voor de ligplaats.

Camper

Je kunt altijd annuleren, maar dan ben je annuleringskosten verschuldigd. Wat je precies moet betalen staat in de algemene voorwaarden. Je kunt het beste contact opnemen met de verhuurder en kijken of een andere oplossing mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan omboeken, of het delen van de kosten. Dit zou een redelijke oplossing kunnen zijn.

Dagopenstelling van camping of recreatiepark

U kunt een beperkt deel van de dag wel gebruik maken van uw plaats. U kunt er aleen niet overnachten. U kunt dus niet gebruik maken van de caravan zoals u dat had bedoeld.

Waar u recht op heeft, is afhankelijk van de omstandigheden. Het kan voor u nu onmogelijk zijn om van uw plaats gebruik te maken. Bijvoorbeeld omdat de afstand tussen de camping en huisadres te groot is. In dat geval hebt u recht op terugbetaling van een deel het betaalde kampeergeld. Dit geldt dan alleen voor de periode waarin u geen gebruik hebt kunnen maken van uw stacaravan of de kampeerplaats vanwege de coronamaatregelen.

Wanneer het wel mogelijk is om overdag toch van uw staanplaats gebruik te maken, omdat u ’s avonds makkelijk naar huis kunt, kunt u de campingeigenaar voor vragen om een gedeeltelijke restititutie. Maar ook alleen gedurende de periode waarin de coronamaatregelen van kracht zijn.

In plaats van restitutie kunt u de campingeigenaar ook vragen om een korting op het kampeergeld voor het volgend jaar.

Als je een toeristische plaats hebt geboekt en je kunt niet of gedeeltelijk gebruik maken van de kampeerplaats, kun je mogelijk omboeken naar een latere datum. Of, wanneer je een voucher krijgt aangeboden, dit accepteren. Met de voucher kun je  ook op een later tijdstip boeken. Eventueel prijsverschil moet je bijbetalen.

Belangrijke informatie:

ANWB Nieuwsbericht Coronavirus

Gevolgen Coronavirus voor geboekte reis

Vragen over aangeboden vouchers

Reisadvies Buitenlandse Zaken

Aanmelden informatieservice Buitenlandse Zaken

Reisadvies Buitenlandse Zaken Coronavirus, reisadvies per land