Smartengeld voor naasten en nabestaanden

Als iemand gewond raakt of overlijdt door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, bijvoorbeeld een verkeersongeluk, heeft alleen het slachtoffer zelf recht op smartengeld. Sinds april 2018 hebben naasten en nabestaanden van het slachtoffer recht op smartengeld. De ANWB is voorstander van deze vergoeding en heeft daarom voor de Wet Vergoeding Affectieschade gepleit. Naar verwachting treedt de wet 1 januari 2019 in werking.

Wet Vergoeding Affectieschade

Met de wet krijgen nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, medische fout, bedrijfsongeval of geweldsmisdrijf recht op vergoeding. Vergoeding van affectieschade biedt erkenning en genoegdoening voor het verdriet van de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders. Het kan het leed niet wegnemen, maar het kan wel helpen bij de verwerking. 

De wet komt tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. Een vergoeding van affectieschade ligt tussen de 12.500 en 20.000 euro. De vergoeding moet worden betaald door de partij die aansprakelijk is voor het ongeval. Door te variëren in categorieën en in de omvang van de vergoeding, houdt het systeem rekening met de persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten.

Meer informatie:

Wat te doen na een aanrijding

Brief ANWB aan Tweede Kamer

Nieuwsbericht: Affectieschade nabestaanden eindelijk geregeld