No cure, no pay

ANWB is tegen het toepassen van no cure, no pay' bij het verhalen van letselschade ten gevolge van verkeersongevallen.

Wat is no cure, no pay?

No cure, no pay betekent dat het slachtoffer alleen zijn advocaat of letselschadejurist betaalt als er een schadevergoeding wordt verhaald. Dus bij no cure,'no pay betaalt het slachtoffer niet op basis van een uurtarief voor de diensten van een advocaat of letselschadejurist, maar een percentage van de schadevergoeding. Dat percentage kan oplopen tot wel 40% van de schadevergoeding. Het slachtoffer krijgt dan zelf het restant van de schadevergoeding. Lukt het niet om schade te verhalen, dan betaalt het slachtoffer helemaal niets.

Bezwaren no cure, no pay

  • Als de tegenpartij aansprakelijk is, dan zijn de kosten van juridische bijstand te verhalen op de verzekeraar van de tegenpartij
  • Aansprakelijkheid na verkeersongevallen is over het algemeen snel vast te stellen
  • Bij no cure, no pay levert het slachtoffer onnodig een deel van zijn schadevergoeding in bij zijn advocaat of letselschadejurist
  • No cure, no pay kan de onafhankelijkheid van de advocaat of letselschadejurist aantasten omdat er een financieel belang is bij de uitkomst.

Advocaten

Tot 1 januari 2014 mochten advocaten niet op basis van no cure, no pay werken. Vanaf 1 januari 2014 is door de Nederlandse Orde van Advocaten een experiment 'no win, no fee' gestart. Dit heeft een looptijd van 5 jaar.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Als er geen resultaat is, wordt ook geen honorarium berekend (no cure, no pay)
  • Wordt het resultaat wel behaald, dan mag de advocaat het vooraf overeengekomen uurtarief verhogen met een "succesfee"
  • Die fee mag dan maximaal een verhoging met 100% zijn. Voor de declaratie vormen de daadwerkelijk aan de zaak bestede uren de grondslag
  • Het honorarium van de advocaat mag niet meer dan 25% van het voor het slachtoffer behaalde resultaat zijn
  • Advocaten die een zaak op basis van no win, no fee in behandeling nemen, moeten dit melden bij de Orde van Advocaten

Letselschadebehandelaars

Voor letselschadebehandelaars die geen advocaat zijn, gelden geen eisen over de wijze waarop zij hun werkzaamheden in rekening brengen. Alleen kantoren die bij het Keurmerk Letselschade zijn aangesloten, moeten zich houden aan strenge voorwaarden bij het behandelen op basis van no cure, no pay.

Advies

Na een verkeersongeval met letsel is een volledige schadevergoeding belangrijk voor het leven na het ongeval. Als er een aansprakelijke tegenpartij is worden de kosten van juridische bijstand vrijwel altijd vergoed. Het is daarom niet nodig om een deel van de schadevergoeding in te leveren bij een advocaat of letselschadejurist op basis van no cure, no pay. Bij twijfel over de aansprakelijkheid of de verhaalbaarheid van de schade, vraag dan eerst onafhankelijk advies.