Samenwerking met onze partners

Voor een aantal belangrijke diensten van de ANWB werken we samen met een bedrijf dat geen onderdeel uitmaakt van de ANWB. Het gaat om de volgende bedrijven.

ANWB Fiets Lease

In samenwerking met Volkswagen Pon Financial Services (VWPFS) biedt ANWB haar leden een regeling voor leasefietsen aan. ANWB en VWPFS zijn beide verantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens.

Via onze website geef je aan interesse te hebben in een leasefiets. Ten behoeve van de aanvraag van de leasefiets, vragen we je toestemming om je gegevens te delen met VWPFS en Economic Data Recources (EDR). Daar wordt een toetsing gedaan op je betaalgedrag. Denk hierbij aan betalingsachterstanden die je hebt of hebt gehad.

Met VWPFS sluit je een overeenkomst voor het leasen van de fiets. Als je deze overeenkomst bent aangegaan, krijgen wij hiervan bericht van VWPFS. Omdat Wegenwacht Fiets Service standaard onderdeel is van ANWB Fiets Lease, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om dit pechhulppakket aan te bieden. De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken zijn: naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.  

VWPFS verzekert jouw leasefiets bij Unigarant, 100% dochter van ANWB. Daarvoor geeft VWPFS jouw postcode en framenummer door.”

Je vindt het privacy statement van VWPFS op haar website.

ANWB Private Lease

ANWB biedt haar leden in samenwerking met LeasePlan de mogelijkheid om een auto als particulier te leasen. Je gaat in dat verband een overeenkomst aan met Leaseplan. ANWB en LeasePlan zijn beide verantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens. Op onze website vraagt ANWB toestemming voor het verstrekken van je persoonsgegevens aan LeasePlan en Economic Data Resources (EDR) ten behoeve van de leaseaanvraag (in opdracht van LeasePlan).

De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken zijn: naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.  

Zodra je je leaseauto in ontvangst hebt genomen, ontvangen wij hiervan via LeasePlan een bericht. Omdat Wegenwacht Europa Standaard onderdeel is van ANWB Private Lease, gebruiken wij je persoonsgegevens om dit pechhulppakket aan te bieden dan wel korting te verlenen wanneer je al een Wegenwacht Europa Standaard hebt afgesloten. 

Je vindt het privacy statement van LeasePlan op haar website.

ANWB Autoverkoopservice

In samenwerking met BCA Autoveiling (BCA) wordt ANWB leden de mogelijkheid geboden om hun auto of motor snel en gemakkelijk te verkopen aan BCA, middels ontvangst van een vrijblijvende gegarandeerde verkoopprijs. BCA is verantwoordelijke met betrekking tot je persoonsgegevens. 

Je vindt het privacy statement van BCA Autoveiling op haar website.

ANWB Creditcard

In samenwerking met International Card Services (ICS) wordt voor ANWB leden de mogelijkheid geboden een ANWB Creditcard te nemen. Bij het aanvragen van een creditcard vraagt ANWB namens ICS jouw persoonsgegevens. Deze gegevens heeft ICS, in haar hoedanigheid van verantwoordelijke en jouw contractspartij, nodig om je  aanvraag in behandeling te nemen.

Je vindt het privacy-statement van ICS op haar website

Wanneer je een ANWB Creditcard en een ANWB lidmaatschap hebt, kun je je ook aanmelden voor ANWB Tanken met ledenvoordeel. Betaal je de tankbeurt bij een tankstation in Nederland met een ANWB Creditcard, dan geeft ICS deze transactiegegevens door aan de ANWB. De ANWB gebruikt deze gegevens en de persoonsgegevens die je hebt ingevuld bij aanmelding voor het bepalen en verlenen van de korting.

ANWB Parkeren

De ANWB biedt haar leden, in samenwerking met Yellowbrick, de mobiel parkeren-dienst ANWB Parkeren aan. Yellowbrick is de verantwoordelijke van je persoonsgegevens ten behoeve van deze dienst. 

Je vindt het privacy statement van Yellowbrick op haar website. 
 

Laadpas van de ANWB

In samenwerking met EV Box wordt ANWB leden die elektrisch rijden de mogelijkheid van laadfaciliteiten geboden. EV Box is verantwoordelijk met betrekking tot je persoonsgegevens. 

Je vindt het privacy statement van EV Box op haar website.