ANWB Betrokken

ANWB Vrijwilligers

Als ANWB vrijwilliger ben je altijd bezig om andere mensen te helpen. Daarnaast houd je je bezig met één van de ANWB-thema’s: verkeersveiligheid, vrije tijd of mobiliteit.

Bij de ANWB kun je op verschillende manieren actief zijn als vrijwilliger. Je kunt meedoen met losse vrijwilligersactiviteiten of actief zijn in een vaste vrijwilligersgroep. 

Als je je aanmeldt voor een activiteit, verwerken wij ten behoeve van de vrijwilligersovereenkomst met ons je naam, geslacht, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres, telefoonnummer(s) en geboortedatum. In verband met het vergoeden van bepaalde onkostenvergoedingen kunnen ook je bankgegevens worden verwerkt.

ANWB Kinderfietsenplan

Voor het ANWB Kinderfietsenplan verzamelt de ANWB (kinder-)fietsen. Wanneer je een fiets doneert aan het ANWB Kinderfietsenplan en zelf niet in de gelegenheid bent om de fiets langs te brengen, dan kun je online een formulier invullen. Hierna nemen wij contact met je op om de fiets op te halen. Wij verwerken hiervoor je naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.

ANWB Fonds

Vrijwel sinds de oprichting ondersteunt de ANWB initiatieven en projecten op het terrein van vrije tijd, verkeersveiligheid en mobiliteit. Je kunt bij de ANWB aangeven welke projecten jij wilt voordragen voor een bijdrage.

Als je bij ons een aanvraag doet, dan verwerken we ten behoeve van het beoordelen van je aanvraag, je naam, geslacht, e-mailadres en telefoonnummer(s). Wanneer je de aanvraag namens een organisatie doet, verwerken we de naam van de organisatie, adresgegevens en het KvK-nummer. In verband met het uitkeren van een bijdrage kunnen ook je bankgegevens worden verwerkt.

ANWB Streetwise

Vanuit de ANWB verzorgen wij verkeerseducatie aan scholieren van het primair en voortgezet onderwijs. Als je bij ons een aanvraag doet voor een Streetwise-inzet, dan verwerken wij ten behoeve van de aanvraag je naam, geslacht, functie, e-mailadres en telefoonnummer(s). Indien materiaal verstuurd moet worden naar een ander adres dan het adres van de school, verwerken we ook het adres, de postcode en woonplaats van het verzendadres.