Hoe groen is groene stroom en gas van ANWB Energie?

En wat als de zon niet schijnt en het niet waait?

Ruim driekwart van alle Nederlanders heeft een energiecontract voor groene stroom. Toch wordt maar iets meer dan een kwart van alle elektriciteit in ons land duurzaam opgewekt. Hoe kan dat en hoe groen is de groene stroom van ANWB Energie eigenlijk?

We maken vaak het onderscheid tussen groene stroom en grijze stroom. Groene stroom is duurzaam opgewekte stroom, uit zogenaamde hernieuwbare bronnen. Je kunt deze bronnen dus eeuwig blijven gebruiken, ze raken nooit uitgeput. Soms gaat de wind even liggen en gaat de zon onder, maar je weet zeker dat het vanzelf weer gaat waaien en de zon weer gaat schijnen. Grijze stroom is stroom uit niet duurzame bronnen. Hoewel gas en kolen ontstaan zijn door een natuurlijk proces, verbranden we in enkele decennia wat de aarde in miljoenen jaren heeft gemaakt. Dat proces is dus niet duurzaam, de voorraden raken op en we stoten veel meer broeikasgassen uit dan de aarde in diezelfde tijd weer kan opnemen.

Helaas kun je aan de stroom uit je stopcontact niet zien of deze groen of grijs is. De stroom is precies hetzelfde, alleen de manier van opwekken is anders. Om te kunnen bewijzen dat de elektriciteit die energiebedrijven verkopen als groene stroom ook écht groene stroom is, werken ze met certificaten. Deze worden Garanties van Oorsprong, of kortweg GVO’s, genoemd. Producenten van groene stroom mogen deze certificaten uitgeven en energiemaatschappijen kunnen ze aanschaffen om aan te tonen dat de energie die zij hebben gekocht, ook echt groen is.

Het probleem van GVO's

Uiteraard mag voor elke opgewekte kilowattuur maar één keer een certificaat worden uitgegeven. Het lijkt dus een waterdicht systeem, maar helaas ligt dat in de praktijk toch anders. In Noorwegen wordt bijvoorbeeld bijna alle energie groen opgewekt. De Noorse consument denkt daarom alleen maar duurzame energie te krijgen, terwijl de certificaten verkocht worden aan onder andere Nederlandse energiemaatschappijen, waarvan ook hun klanten denken dat ze groene stroom krijgen. En zo wordt de groene stroom dus eigenlijk twee keer verkocht! Greenwashing wordt dat genoemd: iets duurzamer laten lijken dan het eigenlijk is.

Daarom kopen we bij ANWB Energie al onze energie in bij Nederlandse producenten van groene stroom. In ons stroometiket kun je precies de oorsprong van de door ons aangekochte stroom zien: tweederde komt uit Nederlandse wind, de rest van Nederlandse zonneparken. Biomassa wordt officieel tot groene stroom gerekend, maar vinden we bij ANWB Energie niet duurzaam genoeg. Dit kopen we dan ook niet in!

CO2 gecompenseerd gas

Helaas is op grote schaal geproduceerd biogas nog niet haalbaar. Daarom kopen we, net als eigenlijk alle andere energiemaatschappijen, normaal aardgas in. Bij de verbranding van gas in je CV-ketel of je kooktoestel komt CO2 vrij en die uitstoot compenseren we. Dat doen we met zogenaamde Goldstandard-projecten. Dat zijn duurzame investeringen in bijvoorbeeld windmolens, zonneparken en bebossing.

En als de zon niet schijnt en het windstil is?

Al onze stroom wordt dus opgewekt uit zonne- en windenergie, voornamelijk in eigen land. Toch komt het geregeld voor dat het windstil is en de zon niet schijnt. Uit je stopcontact komt dan nog steeds stroom. Is dat dan nog steeds groene stroom? Ja en nee.

Wij kopen net zoveel groene stroom in als onze klanten verbruiken. Tegelijkertijd is er niet op elk moment evenveel duurzame energie beschikbaar. Dat betekent dat soms een kolen- gas- of kerncentrale meer moet opwekken om aan de vraag te voldoen. Als de zon wél schijnt en het lekker waait, dan wordt er geregeld meer duurzame stroom opgewekt dan dat er op dat moment contractueel wordt afgenomen en kunnen de centrales waar grijze stroom wordt opwekt juist wat langzamer draaien. Onder aan de streep klopt het sommetje dus en is er minstens zoveel groene stroom opgewekt als dat verbruikt is. De realiteit is echter dat we nog niet volledig kunnen overstappen op duurzame energie, omdat we soms ook grijze stroom nodig hebben om te voorkomen dat de stroom uitvalt.

De kansen van elektrisch rijden

Op dit moment kunnen we helaas nog niet op grote schaal energie opslaan. Er zijn geen reuze-accu’s, waarmee we voor heel Nederland een buffer groene stroom kunnen aanleggen voor als de zon niet schijnt en de wind niet waait. ANWB Energie ziet een belangrijke rol weggelegd voor elektrische auto’s. Die kun je opladen op momenten dat er een overschot is aan duurzame energie. Door die slim (en goedkoop!) te laden met onze dynamische tarieven kunnen we voorkomen dat windmolens en zonneparken soms maar op halve kracht gebruikt worden, omdat we de kolencentrales niet snel genoeg kunnen afregelen naar een lagere productie.

In de nabije toekomst kun je de groene stroom uit de accu van je elektrische auto zelfs gebruiken om je huis van energie te voorzien! En nee, dan is de batterij van je auto niet meteen leeg. Gemiddeld verbruikt een huishouden per dag ongeveer net zoveel stroom als nodig is om 40-50 kilometer te rijden, circa vijftien procent van de accucapaciteit van een gemiddelde elektrische auto. Door de opkomst van elektrische auto’s zal de vraag naar stroom toenemen, maar zijn er tegelijkertijd heel veel kansen om slimmer gebruik te maken van duurzame energie. En daar wil ANWB Energie graag haar steentje aan bijdragen.

Bereken hoeveel je kunt besparen met ANWB Energie