Eerste duurzame fietsbankje geplaatst

Gedeputeerde Floor Vermeulen, Marga de Jager (directie ANWB) en Douwtje de Vries (hoofd vereniging Fietsersbond) hebben op 1 oktober het eerste duurzame fietsbankje geplaatst in Wassenaar. Zij deden dit samen met de fietser die de locatie heeft doorgegeven.  

#evenzitten

Met de campagne #evenzitten werden fietsers in Zuid-Holland opgeroepen om hun favoriete locatie voor een rustmomentje tijdens het fietsen door te geven. In twee maanden tijd zijn er meer dan 250 unieke locaties doorgegeven met daarbij vaak mooie motivaties. Op de 100 mooiste plekken, voornamelijk aan fietspaden van N-wegen,  worden voor het fietsseizoen van 2019 duurzame bankjes geplaatst. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met spreiding over de provincie, beschikbare ruimte in de berm en veiligheid.

Tevreden fietsers

Fietsers geven hun fietstocht gemiddeld een 7,7 blijkt uit onderzoek van de ANWB. Wel missen zij extra rustpunten. Gedeputeerde Vermeulen: “We willen dat Zuid-Holland de best bereikbare provincie is, ook per fiets. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat fietsen zo aantrekkelijk mogelijk is. Daarom namen we dit signaal serieus en hebben we 100 bankjes beschikbaar gesteld.

Duurzame bankjes

De bankjes die geplaatst worden zijn niet de standaard bankjes die normaal langs de fietspaden staan. De duurzame bankjes worden speciaal ontwikkeld door het bedrijf 10XL. Met een 3D-printer maken zij van plastic doppen de 100 duurzame bankjes.