Fietsonderzoek Brabant: veiligheid kan beter

De provincie Brabant wil graag weten hoe fietsers in Brabant denken over fietsen in de provincie. Daarom startte zij in april een fietsonderzoek. De ANWB heeft haar leden ook opgeroepen om de enquête in te vullen. In totaal hebben ruim 1500 respondenten gereageerd.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek op een rij:

  • De deelnemers waarderen het fietsen in Brabant met een 7,6. Zij zijn het meest positief over de omgeving waarin zij fietsen.
  • ‘Veiligheid’ en ‘drukte’ scoren met een 6,8 en 6,7 wat lager. Veiligheid op het fietspad vinden de deelnemers het belangrijkste verbeterpunt. Daarbij wordt met name gedoeld op het gedrag van andere weggebruikers (auto’s, scooters); achterstallig onderhoud en gevaarlijke kruispunten of locaties.

Naar aanleiding van het onderzoek stelt de provincie Brabant nu een actieprogramma ‘Fiets en Verkeersveiligheid’ op.

Bekijk de hele rapportage van het onderzoek (pdf)

Bekijk meer over de CycleRAP projecten