Jongeren onderschatten gevaar van appen en bellen in verkeer

Maar liefst 6 op de 10 mensen gebruikt zijn telefoon wel eens in het verkeer. Opvallend hierbij is dat driekwart van deze weggebruikers beseft dat dat behoorlijk gevaarlijk kan zijn. Verontrustend is dat jongeren dit risico niet goed weten in te schatten.

De jonge verkeersdeelnemers (15 – 34 jaar) gebruiken hun telefoon het meeste tijdens een ritje in het verkeer. Even iemand bellen of wat berichtjes lezen op de fiets doet maar liefst 74 procent van de 18 t/m 24 jarigen. Dit bleek uit onderzoek naar het telefoongebruik onder 4.201 verkeersdeelnemers door Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Appen op de fiets

De kans op een ongeval is vier keer groter als je met de telefoon achter het stuur zit, bleek eerder al uit Amerikaans onderzoek. Verontrustend is dat jongeren deze risico’s veel slechter inschatten dan ouderen. De meeste kinderen (12-17 jaar)  in het onderzoek geven aan dat zij appjes lezen op de fiets omdat het nou eenmaal een gewoonte is. Daarom raadt SWOV aan om extra aandacht te besteden aan specifiek de groep kinderen als het gaat om telefoongebruik in het verkeer.

Een andere verontrustende uitkomst is dat mensen verkeerd inschatten hoe vaak ze eigenlijk hun telefoon gebruiken in het verkeer.  Als men aan het begin aan de respondenten vroeg hoe vaak ze hun mobieltje in het verkeer gebruiken, zeiden veel mensen ‘nooit’. Pas als men gedetailleerd doorvroeg hiernaar (lees je wel eens een berichtje op de fiets/achter het stuur?), beseften mensen pas dat ze hun telefoon toch wel vaker gebruikten dan gedacht.