Lage Landenroute

Tijdens de viering van de 125e verjaardag van ANWB is 'het beste idee' van de leden bekend gemaakt. Een uniek idee, omdat het bij ANWB-leden vandaan komt.Het is een lange fietsronde door Nederland geworden: de 'Jubileumroute Nederland'.

Vanaf de route kunnen wandelingen gemaakt worden; de meeste daarvan zijn zo'n 6 tot 12 kilometer lang. De Jubileumroute Nederland is 2625 km lang en loopt door alle 12 provincies. Het unieke van de route is dat hij alle 20 Nationale Parken aandoet en je tevens door onze Nationale Landschappen voert. 23 Nationale Parken en Nationale Landschappen zijn (langs de snelweg) voorzien van Bruine Borden. Ze worden aangeduid als 'Bruine Borden-gebieden'. Daarnaast wordt een aantal gebieden aangedaan die geen Nationaal Park of Nationale Landschap zijn, maar die wel kenmerkend zijn voor Nederland.

Routeverloop

Het routeverloop van de Jubileumroute Nederland is via knooppunten van fietsroutenetwerken en via de bewegwijzering van diverse Landelijke Fietsroutes (LF-routes). Op enkele korte stukken is geen fietsroutenetwerk en geen LF-bewegwijzering. Daar is de route voorzien van een duidelijke routebeschrijving.

De Jubileumroute Nederland is ingedeeld in 19 trajecten en routeverkortingen. Er zijn 6 routeverkortingen, waarmee je de mogelijkheid hebt een flink aantal combinaties van korte of langere rondjes te fietsen.

Aan de hand van de trajecten en routeverkortingen kun je zelf jouw dagetappes vaststellen. Per traject en per routeverkorting kun je een aantal routekaartjes alsmede een informatieblad downloaden.

Rijrichting

De rijrichting is met de klok mee. Dat betekent voor traject 1 dat je van Aalsmeer naar Den Helder fietst.

De rijrichting van de routeverkortingen zit (eveneens) in de naam van de betreffende routeverkorting (RV) besloten. Zo is de beschrijving van RV14 van Aalsmeer naar Zwolle. Maar je kan trajecten en routeverkortingen ook in tegengestelde richting fietsen. Daar waar geen bewegwijzering is, wordt voorzien in een duidelijke routebeschrijving, zowel heen als in tegenovergestelde richting.

Trajecten

De hoofdroute bestaat uit 13 trajecten.

1 Aalsmeer - Den Helder ca. 190 km

2 Den Helder (Texel) - Makkum ca. 150 km

3 Makkum - Lauwersmeer ca. 115 km

4 Lauwersmeer - Emmen ca. 125 km

5 Emmen - Rijssen ca. 135 km

6 Rijssen - Montferland ca. 140 km

7 Montferland - Venlo ca. 135 km

8 Venlo - Maastricht ca. 150 km

9 Maastricht - Oirschot ca. 160 km

10 Oirschot - Antwerpen ca. 150 km

11 Antwerpen - Breskens ca. 100 km

12 Breskens - Dordrecht ca. 160 km

13 Dordrecht - Aalsmeer ca. 130 km

Daarnaast zijn er 6 routeverkortingen (RV)

14 RV1 Aalsmeer - Zwolle ca. 160 km

15 RV2 Makkum - Zwolle ca. 255 km

16 RV3 Rijssen - Zwolle ca. 70 km

17 RV4 Montferland - Gorinchem ca. 200 km

18 RV5 Oirschot - Gorinchem ca. 70 km

19 RV6 Dordrecht - Gorinchem ca. 30 km

Routekaartjes

Op de routekaartjes (schaal 1:75.000) wordt het routeverloop via knooppunten van fietsroutenetwerken aangegeven met een oranje bies onder de blauwe streepjeslijn. Het routeverloop via LF-bewegwijzering is aangegeven met een violette bies onder de streepjeslijn van de LF-route. De stukjes zonder bewegwijzering zijn aangegeven met een groene bies.

Informatiepagina's

Ook op de informatiepagina's is duidelijk te zien om wat voor bewegwijzering het gaat. Per traject of routeverkorting is een beschrijving van het routeverloop met alle knooppuntnummers, LF-nummers en - indien nodig - een routebeschrijving.

LF-routes zijn in twee richtingen bewegwijzerd, de ene richting 'a', de andere 'b'. Om je niet de verkeerde kant uit te sturen wordt aangegeven of je 'a' of 'b' moet volgen.

Bovendien staat op de informatiepagina de volgende informatie.

• Afstand in kilometers.

• Fietspontjes als die onregelmatige vaartijden hebben (sommige fietspontjes varen niet op zondag). In dat geval wordt een alternatieve route voorgesteld.

• Indien noodzakelijk worden ook andere fietsknelpunten vermeld.

Hoe fiets je over het fietsroutenetwerk

Een fietsroutenetwerk bestaat uit een groot aantal genummerde knooppunten. Tussen die knooppunten lopen in twee richtingen bewegwijzerde verbindingsroutes. Op veel knooppunten staat een informatiepaneel met het knooppuntnummer en een overzicht van het hele fietsroutenetwerk. Náást het informatiepaneel wordt op een apart bordje aangegeven naar welk ander knooppunt je toe kunt fietsen.

Op de routebordjes tussen de knooppunten staan de rijrichting en het nummer van het knooppunt waarnaar je op weg bent.