Valt een gemiste vlucht door drukte bij douane wel of niet onder verantwoordelijkheid luchtvaartmaatschappij?

Vraag gesteld door Anand op 16 november 2017

Beste expert,
ik heb eerder een vraag gesteld hierover. Graag zou ik hier met u over willen doorpraten. KLM is van mening dat een gemiste vlucht door drukte bij de douane NIET onder hun verantwoordelijkheid valt, en weigert hiervoor een compensatie te geven. Ik had door drukte bij de douane op Charles de Gaulle een aansluitende vlucht gemist en hierdoor een vertraging van ruim 6 uur opgelopen.

Op de site van www.ilent.nl kan ik niet vinden of douane wel of niet hieronder valt.
Is het mogelijk contact hierover te hebben?

Groet,
Anand Kaper
ik ben lid van ANWB. Mijn gegevens zijn op die manier bekend.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt zich af of u recht heeft op een financiële compensatie vanwege een langdurige vertraging van uw aansluitende vlucht (EG-vrordening 261/2004). Deze vertraging was te wijten aan onderbezetting bij de douane.

Juridisch bezien is de douane géén hulppersoon van de luchtvaartmaatschappij. Wanneer een overstap niet wordt gehaald door onderbezetting van de douane, dan kan dit in beginsel niet worden toegerekend aan de luchtvaartmaatschappij, tenzij de luchtvaartmaatschappij verantwoordelijk is voor de korte overstaptijd, en op de hoogte was van de enorme drukte bij de douane, waardoor zij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid hadden moeten inschatten, dat de overstap nooit gehaald zou kunnen worden.

Kortom; u dient te bewijzen dat u zich tijdig bij de douane vervoegd had, en dat KLM/Air France ermee bekend was, dat het buitengewoon druk was bij de douane, op de dag zelf en de voorafgaande dagen. Mocht u dit kunnen bewijzen, dan ben ik van mening dat KLM/Air France toerekenbaar tekort is geschoten en schadeplichtig is.

Meer informatie over vertraging vlucht vindt u op onze website.