Reisorganisatie verklaart geen essenties (ic rookvrije kamer) meer te geven bij boeken vakantie?

Vraag gesteld door Essentie boeken vakantie op 13 september 2015

Ik wilde een vakantie boeken bij Arke met als essentie een rookvrije kamer.
Arke verklaart de essentie niet meer te willen geven (met als argument dat ze niet aansprakelijk willen worden gesteld als een essentie toch niet blijkt te lukken ter plaatse) Volgens het reisbureau van Arke willen andere reisorganisaties essenties ook niet meer garanderen. Dat betekent nmm dat veel mensen (ziekte/handicap/dieet) niet meer op vakantie kunnen. Kan een reisorganisatie dit zomaar doen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U vraagt ons of het voor een reisorganisatie geoorloofd is niet langer een essentie af te geven (in casu: rookvrije kamer)?

Op grond van de ANVR-voorwaarden is er een onderscheid tussen medische essenties en andere essenties (preferenties). Bij essenties op medische gronden zal de reisorganisatie een reële inspanning moeten leveren om de essentie te honoreren, tenzij dit in alle redelijkheid niet van hen gevergd kan worden.
De overige essenties hoeven alleen in behandeling te worden genomen als er een redelijke kans van slagen is. Zie hiervoor artikel 4 van de ANVR-voorwaarden.

Arke is lid van de ANVR en de ANVR-voorwaarden gelden dus ook voor hen. Ons inziens mag Arke dus in principe niet zomaar een essentie-verzoek weigeren. Ik adviseer u dit alsnog aan Arke voor te leggen.

U zou ook eens bij andere reisorganisaties kunnen nagaan hoe zij met een essentie-verzoek omgaan.