Op 16-9-2016 een ZTL zone ingereden en nu op 11-11-2017 de boete ontvangen terwijl de termijn van 360 dagen allang verstreken is,mag dit?

Vraag gesteld door Tienis op 12 november 2017

Proces verbaal meld dat er pas op 19-12-2016 mijn overtreding is geconstateerd,het lijkt mij erg onwaarschijnlijk dat de camera met dergelijke termijnen word gecontroleerd en deze datum gebruiken om binnen de termijn te blijven.
Wat kan ik hier aan doen ?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft op 16 september 2016 een verkeersovertreding in Italië begaan, waarover u pas op 11 november 2017 een boete heeft ontvangen. U vraagt zich af of deze boete niet reeds verjaard is.

360 dagen termijn
Volgens de Italiaanse wetgeving moet de boete verstuurd zijn binnen 360 dagen na vaststelling. Onduidelijk is wat er precies met 'vaststelling' wordt bedoeld. Hierover zijn meerdere opvattingen. De ene opvatting is dat het gaat om het moment van vaststelling van de overtreding. De andere opvatting is dat het gaat om de vaststelling van de identiteit van de overtreder. Het vaststellen van de identiteit ligt vaak een tijd na de datum van overtreding, omdat het lang duurt voordat de Italiaanse autoriteiten de gegevens van de kentekenhouder hebben ontvangen van de RDW. Bij huurauto's gaat de 360-dagen termijn lopen op het moment dat de verhuurder de gegevens van de huurder heeft doorgegeven aan de autoriteiten.

Nu de brief een datum vermeld, die ruim na datum overtreding ligt, heeft het er alle schijn van dat een beroep op verjaring zal worden afgewezen.

Bezwaar afgewezen?
Wordt uw bezwaar afgewezen dan kan de prefect of vrederechter de officiële boete opleggen. Dit is een boete waarbij de kortingen zijn vervallen. Dit bedrag is ongeveer het dubbele van het boete uit het eerste verzoek tot betaling. Wordt het officiële bezwaar ook afgewezen dan kun je de zaak aan de hoogste rechter worden voorgelegd.

De prefect moet binnen 210 dagen een beslissing hebben genomen. Doet hij dat niet dan wordt uw bezwaar automatisch gegrond verklaard en vervalt de boete. Volgens onze contacten in Italië schijnt deze termijn regelmatig te worden overschreden.

Hulp bij bezwaar maken
Maak gebruik van onze modelbrief, en stuur kopieën mee van eventuele bewijsstukken.

Modelbrief bezwaar boete uit Italië

Meer informatie over verkeersboetes uit Italië vindt u op onze website.