Ik heb van de week een boete gekregen in Italie nadat er na herhaaldelijk drukken geen kaartje kwam uit de automaat van de Tolweg.

Vraag gesteld door M.H op 09 augustus 2017

na herhaaldelijk drukken op de knop heb ik geen kaartje gekregen bij de Tolweg in Italie. Gelijk een screenshot gemaakt in Google Maps van de plek waar het was. bij betaling verderop moest ik €4,70 betalen voor de tol en kreeg ik een boeten van 70,00. Hier wil ik bezwaar tegen indienen. Hoe ga ik te werk? graag uw advies

Antwoord van David

ANWB Expert
U heeft een tolboete ontvangen uit Italië van 70 euro omdat er bij het oprijden van een tolweg geen kaartje uitgegeven werd. U vraagt hoe te handelen.

Omdat u geen ticket heeft kunnen overleggen, bent u aangeslagen voor het gehele toltraject.

Ik raad u aan een klacht in te dienen bij desbetreffende organisatie via info@autostrade.it.

Leg de situatie uit, toon aan ter hoogte van welke plaats u de tolweg bent opgereden, en verzoek vervolgens voor restitutie van het teveel betaalde tolgeld.

Meer informatie over tol Italië vindt u op onze website.