Bij aankomst in het hotel waren er niet genoeg door ons geboekte kamers gereserveerd

Vraag gesteld door witteflits op 20 oktober 2015

Ik heb via een reisbureau 3 kamers in een hotel in Groningen geboekt.
Bij aankomst was er maar 1 kamer gereserveerd door het reisbureau.
Ik heb 4 maanden van te voren geboekt.
Wij hebben met 3 auto's van onze woonplaats naar Groningen gereden en weer terug.
Wij hebben alle zes een vrije dag opgenomen.
De zaterdag was onze eerste dag en maandag de laatste.
Zaterdag hebben we niets aan onze dag gehad omdat we op een oplossing zaten te wachten.
We hebben die dag moeten eten en drinken op eigen kosten.
Eind van de dag was er nog geen passende oplossing en zijn we weer huiswaarts gekeerd na te hebben gegeten.
Het reisbureau bied nu aan om de geboekte en betaalde reis terug te storten en een compensatie van € 100,00 voor de brandstof!
Ik zelf vind dit niet acceptabel omdat we toch zeer veel ongemak gehad hebben.
De enkele reisafstand is 245 km dus per auto 490 km.
De kosten van onze zaterdag eten en drinken is gemiddeld pp € 35,00
En dan onze snippermaandag waar we eigenlijk niets aan gehad hebben.

Mijn vraag is wat zijn mijn rechten en welke kosten zou het reisbureau moeten vergoeden?

Antwoord van David

ANWB Expert

U heeft via een reisbureau 3 kamers geboekt in een hotel in Groningen. Echter bleek bij aankomst, dat er 1 kamer gereserveerd was door het reisbureau. Het reisbureau biedt € 100,- ter compensatie. U heeft extra kosten moeten maken in verband met eten en drinken deze dag.

Mijns inziens zou u de kosten die u heeft gemaakt voor eten en drinken bij het reisbureau kunnen claimen, alsmede een vergoeding voor een dag gederfd vakantiegenot. Indien het reisbureau is aangesloten bij de ANVR, dan kunt u verwijzen naar artikel 15 lid 3 van de ANVR voorwaarden. Hierin staat dat indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, de reisorganisator onverminderd het bepaalde in de artikelen 16, 17 en 18 verplicht is de eventuele schade van de reiziger te vergoeden.

Indien u er niet uitkomt met het reisbureau, en deze is aangesloten bij de ANVR, dan kunt u het geschil nog aanhangig maken bij de Geschillencommissie Reizen.***

Reactie van witteflits:

Bedankt voor het antwoord,
Het reisbureau is aangesloten bij de ANVR.
Ik zit alleen met da vraag wat is een reële vergoeding per dag verloren vakantie?
We zouden 3 dagen gaan waarvan 1 snipperdag en de rest viel in het weekend.
Welk bedrag is reëel om te vragen per persoon?
Het leefgeld heb ik op 35 euro per dag gesteld.
En de brandstof op,1,60 per liter.***

Reactie van David Sjoer:

U vraagt wat een reëel bedrag is om te vragen per persoon.

ANVR Boekingsvoorwaarden

Wanneer de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing zijn, dan geldt volgens artikel 5 lid 3 geldt het volgende: 

Voor zover de reisagent zelf toerekenbaar tekort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de reisagent beperkt tot maximaal de door de reisagent gefactureerde diensten. Dit betekent dat u naast restitutie van de overnachtingskosten, als schade per persoon maximaal het bedrag aan overnachtingskosten kunt vorderen.

 ***

Reactie van witteflits:

Beste David,

Nogmaals dank voor het vervolg antwoord.
Ik heb nog 1 vraag over de reis vergoeding?
Wij zijn heen en weer gereden op 1 dag en als we weer een weekend gaan boeken in Groningen dan hebben we dubbele reiskosten!
Het weekend is door de Riesorganisatie verkeerd geboekt bij het hotel!
Dus wij zijn geheel voor niks naar Groningen gereden en hebben dus ook niets aan de reis gehad!
Dan zou het toch mogelijk moeten zijn om ook die reis kosten te claimen?
Nogmaals dank voor de antwoorden ik kan er wat mee!

PS
Ik noem bewust geen naam van de organisatie om hen niet te schaden.