vignet Oostenrijk

Vraag gesteld door vignet Oostenrijk op 11 september 2018

Is vignet Oostenrijk alleen geldig op de snelweg in Oostenrijk? Op provinciale wegen niet?

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

Op alle snelwegen in Oostenrijk is voor motorvoertuigen tot 3.500 kg (wettelijk toegestane maximum massa van het voertuig zoals ook vermeld op het kenteken) een tolvignet verplicht. Uitzondering hierop vormt een aantal Sondermautstrecken waar geen vignetplicht geldt, maar wel apart tol betaald moet worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen motorvoertuigen lichter en zwaarder dan 3.500 kilo.
U vindt op deze pagina onderaan de pagina, een overzicht van alle Sondermautstrecken.