milieusticker Duitse steden

Vraag gesteld door 56230 op 05 april 2017

Ik heb een vraag over de milieusticker voor Duitse steden, in het geval van een Europese gehandicaptenkaart. Op uw website staat dat geen milieusticker nodig is als: "voertuigen van personen met een lichamelijke beperking, in het bezit van een Europese Gehandicaptenparkeerkaart." Op de Duitse website (https://www.umwelt-plakette.de/de/infos/ausnahmeregelungen.html) staat: "6. Kraftfahrzeuge, mit denen Personen fahren oder gefahren werden, die außergewöhnlich gehbehindert, hilflos oder blind sind und dies durch die nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Schwerbehindertenausweisverordnung im Schwerbehindertenausweis eingetragenen Merkzeichen „aG", „H" oder „BI" nachweisen" Op de Gehandicaptenkaart die in Nederland wordt uitgegeven, staan geen extra indicaties van de zwaarte van de handicap (aG, H of BI). Kan ik er toch zeker van zijn dat een milieusticker niet nodig is?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

Uw vraag is in behandeling genomen. U ontvangt spoedig een reactie.***

Reactie van 56230:

Ik wacht nog steeds op een antwoord van de ANWB op bovenstaande vraag. Ik hoor graag van u.***

Reactie van Marika Oliviera:

U bent in het bezit van een Europese gehandicaptenkaart en u wilt weten of u een milieusticker nodig hebt in Duitsland.

Umweltzones
Duitsland kent veel gebieden waarvoor beperkingen gelden (Umweltzones). Deze milieuzones hebben als doel de luchtkwaliteit te bevorderen. U mag een dergelijk gebied alleen inrijden wanneer uw auto voorzien is van een milieusticker. Wanneer u buiten de milieuzones blijft, zoals op de snelwegen, dan hebt u geen milieusticker nodig.

Geen milieusticker
In sommige gevallen hebt u, ook in de zogeheten Umweltzones, geen milieusticker nodig. Het is namelijk zo dat voertuigen van personen met een lichamelijke beperking, in het bezit van een Europese Gehandicaptenparkeerkaart uitgezonderd zijn van de verplichting tot het gebruiken van een milieusticker. Let er wel op dat u uw Europese gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit plaatst.

Meer informatie over milieusticker voor stadscentra Duitsland vindt u op onze website.***

Reactie van 56230:

Beste Marika Oliviera, Dank voor deze reactie. Inderdaad had ik op de ANWB-website gezien dat hier staat dat met een Europese Gehandicaptenkaart een milieusticker niet nodig zou zijn. In mijn vraag geef ik aan dat ik betwijfel of dit correcte informatie is, aangezien op bovengenoemde Duitse website staat dat dit alléén geldt voor gehandicaptenkaarten met de indicaties „aG", „H" of „BI". Op de gehandicaptenkaarten die in Nederland worden uitgegeven, staan dergelijke lettercodes niet vermeld. Zonder deze indicaties op de gehandicaptenkaart zou er dus WEL een milieusticker nodig zijn, toch? Ik hoor graag van u.***

Reactie van Marika Oliviera:

Navraag bij onze Duitse zusterclub leidt ons naar het antwoord dat u onbezorgd met uw Europese gehandicaptenkaart (mits duidelijk zichtbaar achter de voorruit), de milieuzones in Duitsland kunt betreden zonder in het bezit te zijn van een milieusticker.