milieu vignet

Vraag gesteld door bertusklomp op 26 februari 2018

Is er een Europees milieu vignet?

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

Helaas is dit niet het geval en heeft ieder land weer eigen regels en voorwaarden opgesteld. Wij proberen deze informatie zo goed mogelijk up to date te houden voor onze leden. Op deze pagina staat alle informatie hierover die bij ons bekend is.