Andere dek(cat) dan wij hadden geboekt

Vraag gesteld door Olhao op 09 juni 2017

Sep 2016 cruise HAL bij KRAS geboekt. 30-05-17 reisbescheiden met andere cat dek dan wij hadden geboekt. Info bij HAL en KRAS 36 uur voor vertrek levert geen informatie. Gedwongen de aangewezen hut te accepteren ipv de geboekte duurdere betere hut. We kunnen het niet meer annuleren. Wat kunnen we doen om e.e.a compensatie te krijgen?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft medio september 2016 via Kras reizen een cruise bij de HAL geboekt met vertrek begin juni 2017. Op de reisbescheiden van 30 mei 2017 bleek dat u in een minder kwalitatieve hut en bovendien een goedkopere hut stond vermeld. Bij gebrek aan een gelijkwaardig alternatief, heeft u dit aanbod (onder protest) geaccepteerd U eist nu compensatie voor niet-nakoming van de overeenkomst. U vraagt zich af hoe nu te handelen.

Bij beantwoording van uw vraag ga ik uit van een pakketreis (licht, transfers en de cruise) waarop de ANVR-voorwaarden van toepassing zijn.

In eerste instantie dient u nakoming te vorderen. Indien de reisorganisatie blijvend niet aan haar verplichtingen volgend uit de reisovereenkomst kan voldoen, dienen ze u een minimaal gelijkwaardig alternatief aan te bieden. Mocht u niet akkoord zijn met het geboden alternatief, dan dient u terstond uw beklag te doen bij de reisorganisatie bij voorkeur schriftelijk).

Schriftelijk klagen binnen 2 maanden
Nu u bij een ANVR-reisorganisatie geboekt heeft, dient u - binnen 2 maanden na terugkomst- een klachtbrief te sturen aan de reisorganisatie. Het reisbureau kan eventueel bemiddelen. Gebruik hiervoor onze modelbrief.

Wat kunt u eisen?

Materiële schade
Dit zijn alle extra kosten als gevolg van de klacht, bijvoorbeeld kosten voor telefoongesprekken om de klacht te melden bij de reisorganisatie. Maar ook een vergoeding voor het deel van de reisovereenkomst dat niet geleverd is hoort hierbij. Als je bijvoorbeeld een dag minder vakantie had of een drie sterren hotel kreeg in plaats van vier sterren.

Vergoeding voor gederfd vakantiegenot
Deze vergoeding ontvangt u omdat de vakantie door de klachten minder leuk is geweest. De maximale vergoeding voor gederfd vakantiegenot is 1x de reissom. Dit maximum wordt zelden uitbetaald. Er kan, als daar reden voor is, zowel een vergoeding voor gederfd vakantiegenot als een vergoeding van extra kosten gevorderd worden.

Vervolgstappen
De ANVR-reisorganisatie moet binnen 1 maand inhoudelijk reageren op een klachtbrief. Reageert deze niet of negatief dan is het mogelijk om de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Reizen. Dit kan alleen als de reisorganisator is aangesloten bij de ANVR of zelf is aangesloten bij de Geschillencommissie Reizen.

Beschikt u over een rechtsbijstandsverzekering? Leg het geschil dan voor aan uw verzekeraar.

Ga voor meer informatie over reisgeschillen of voor onze modelbief naar onze website.