Probleemstelling is het terugkrijgen van de annuleringskosten van Egypte.nl

Vraag gesteld door Taststok1 op 30 april 2018

Hadden een reis geboekt bij Egypte.nl met vertrek 15 maart j.l.
Door accuut hartinfarct deze reis moeten annuleren. Ann. Verz. afgesloten via reisbureau/ Allianz. Accoord voor uitbetaling gekregen, deel teruggekregen via Allianz; restant reissom moet door Egypte.nl aan ons betaald worden. Egypte.nl is volstrekt onbereikbaar, reageert niet op Email en telefoon. Ook in het pand in Amsterdam is niemand aanwezig! Het is voor ons onmogelijk om met hen in contact te komen. Sinds kort heeft SGR het contract met Egypte.nl ontbonden. SGR kan pas iets voor ons betekenen als Egypte.nl officieel failliet verklaard wordt. Welke mogelijkheden resten ons nog om ons geld terug te krijgen (€ 934,41)?

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft uw reis moeten annuleren wegens een acuut hartinfarct. De annuleringsverzekeraar vergoedt maar een gedeelte van de reissom. Het restant moet u van Egypte.nl terugkrijgen. Het SGR vergoedt niets, dat doen zij pas als Egypte.nl failliet is. U wilt weten wat u nu kunt ondernemen.

Als u een reis wilt annuleren, dan moet u dat doen bij de reisorganisatie. Ik ga ervan uit dat u de reis hebt geannuleerd bij Egypte.nl. De meeste reisorganisaties hebben een annuleringsregeling voor het geval u moet annuleren om een reden die voor uw eigen rekening is, zoals ziekte. Hoe dichter bij de vertrekdatum u annuleert, hoe minder u terugkrijgt.

Een annuleringsverzekering vergoedt de kosten die voor uw rekening blijven als u de reis annuleert, zoals vanwege een levensbedreigende ziekte van uzelf of een familielid in de 1e, 2de of 3de graad. In uw geval moet u kennelijk nog € 934,41 krijgen van Egypte.nl.

Het SGR geeft alleen dekking wanneer er sprake is van financieel onvermogen van de reisorganisator. Dus als Egypte.nl f in surseance van betaling verkeert of daadwerkelijk failliet is.

Het beste is Egypte.nl een aangetekende brief te sturen. Daarin vermeldt u op welke datum u de reis heeft geannuleerd (met eventueel een kopie van de bewijsstukken) en dat u terugbetaling van de restant reissom (€ 934,41) eist . Dat kan echter alleen als u ook daadwerkelijk al eerder de reis hebt geannuleerd.