Vignet wel of niet

Vraag gesteld door Beste garage op 09 juni 2018

Ik bezocht de website van Austrian National Tourist Office voor informatie over het tolvignet. Daar staat dat een vignet verplicht is VOORDAT je Oostenrijk binnenrijdt. Ik arriveer 23 juli a.s. in Bregenz (niet via de snelweg) voor een fietsvakantie rond de Bodensee. Mijn auto staat 5 dagen bij een hotel in Bregenz geparkeerd. De 28e pas ga ik verder Oostenrijk in en rijd dan wel over snelwegen. Ik heb het bureau voor de zekerheid gevraagd wanneer het vignet in moet gaan. Het antwoord luidt (per e-mail): ... brauchen Sie eine Vignette ab sofort, dH mit dem Datum 23.Juli. Sobald Sie die Grenze uberschreiten, gibt es eine automatische Kontrolle der Vignette. Neben der manuellen Kontrolle wird die Vignette auch mit Kameras uberpruft. Nu lees ik op blz.44 van de laatste Kampioen weer iets anders wat tot een groot misverstand kan leiden. Wat is nu de waarheid?

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

Op alle Autobahnen (A) en Schnellstrassen (S) in Oostenrijk is voor motorvoertuigen tot 3500 kg (toegestane maximummassa, zie kentekenbewijs) een tolvignet verplicht. Uitzondering hierop vormt een aantal Sondermautstrecken waar geen vignetplicht geldt, maar wel apart tol betaald moet worden. Sondermautstrecken zijn delen van het Oostenrijkse hoofdwegennet waarvoor specifiek tol betaald moet worden. Hiervoor is een vignet daarnaast strikt genomen niet verplicht. Deze trajecten zijn echter lastig te bereiken zonder daarbij gebruik te maken van een ander traject waar een vignet wel vereist is. In de praktijk is de aanschaf van een vignet dus aan te raden.
De trajecten bevinden zich op de A9, A10, A11, A13 en S16.
Op deze trajecten geldt een eenheidstarief voor motoren en personenauto's met of zonder caravan of aanhangwagen (toegestane maximummassa tot 3500 kg). U kunt op deze pagina over tol in Oostenrijk de gespecificeerde prijzen vinden.