tolbadge voor een invalide bus

Vraag gesteld door jannpiet op 17 juni 2018

ik heb een invalide bus. Is er ook een tolbadge hiervoor. Zodat je goedkoper door de tol kunt?

Antwoord van Viola

ANWB Expert

Ik neem aan dat uw vraag over Frankrijk gaat? Ja er gelden aparte regels voor de tol in Frankrijk als u een invalidebusje hebt:

Auto's of busjes die qua afmeting tot categorie 2 behoren, maar die aantoonbaar via een vermelding op kenteken of rijbewijs voor gehandicaptenvervoer zijn aangepast en ingericht, worden gerekend onder categorie 1.
Het voertuig moet bij voorkeur duidelijk zichtbaar van een gehandicaptenparkeerkaart of rolstoelsticker zijn voorzien.
Een Europese gehandicaptenkaart moet getoond kunnen worden.
Bij de tolstations is aanmelden met de vereiste papieren mogelijk bij de bemande tolhokjes. In het geval van automatische tolpoorten kan via de informatieknop om assistentie worden gevraagd. Om discussie aan de tolpoort te voorkomen, kan het handig zijn een print mee te nemen met de informatie voor gehandicapten. Een pdf hiervoor is beschikbaar op autoroutes.fr/fr/classification-des-vehicules.htm.

Hieronder zet ik nog even de kenmerken voor Categorie 1 en categorie 2:
Categorie 1: auto's, busjes, campers of bestelwagens zonder en met aanhanger waarbij het hoogste punt van het voertuig of de combinatie maximaal 2 meter bedraagt, gemeten vanaf de grond (antenne, skibox, dakkoffer of imperiaal met fietsen, surfplanken of boot niet meegerekend).
Categorie 2: auto's, busjes, campers of bestelwagens zonder en met aanhanger waarbij het hoogste punt van het voertuig of de combinatie meer dan 2 meter, maar maximaal 3 meter bedraagt, gemeten vanaf de grond (antenne, skibox, dakkoffer of imperiaal met fietsen, surfplanken of boot niet meegerekend).***

Reactie van jannpiet:

hallo, dank voor het geweldige antwoord. Wilde nog vragen of het adres waar die pdf zich bevindt wat preciezer kan. Kon hem zelf niet vinden.