Moet ik akkoord gaan met de stilzwijgende verlenging van mijn ligplaats, terwijl ik nooit een contract heb getekend met de vorige haven?

Vraag gesteld door dehlerzeiler op 26 maart 2017

Ik heb een vraag over een zogenaamde stilzwijgende verlening van onze vorige ligplaats.

In het najaar van 2016 deed ik mijn aanvraag bij een nieuwe haven voor een ligplaats. Pas begin januari 2017 kreeg ik daarover bevestiging dat er inderdaad een ligplaats vrijkwam voor mijn boot.

Mijn oude haven (Dintelmond) beweert nu dat ik voor nieuwjaar had moeten opzeggen en dat ik nu opnieuw liggeld verschuldigd ben aan hen voor 2017. Met andere woorden, ik zou nu dubbel liggeld moeten betalen...

Belangrijk detail is dat ik nooit een contract heb getekend met Dintelmond en dus ook nooit de reglementering met betrekking tot stilzwijgende verlenging heb voorgelegd gekregen...

Wat is jullie standpunt in dit vraagstuk?

Volgens mij kan ik onmogelijk verplicht zijn om regels te kennen die ik nooit contractueel heb voorgelegd gekregen en ondertekend. Klopt dat?

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een nieuwe ligplaats gevonden voor uw vaartuig. Van de eigenaar van uw huidige ligplaats moet u het volledige jaar betalen. U heeft geen contract getekend.

U heeft een ligplaats. Deze dient opgezegd te worden. Het hangt van de gemaakte afspraken en geldende voorwaarden af hoe en wanneer u deze moeten opzeggen. Het tekenen van een contract is niet doorslaggevend. Ook mondeling gemaakte afspraken zijn bindend tussen partijen. Als u langere tijd het gehele jaar uw oude ligplaats heeft gehuurd en daarvoor op een vaste tijd een bedrag heeft betaald kan dat aangeven vanaf wanneer het nieuwe jaar ingaat.

Bij een vaste ligplaats is een opzegtermijn gebruikelijk. De Hiswa voorwaarden noemen een opzegtermijn van 3 maanden. Een dergelijke termijn is een redelijk uitgangspunt.