Naar de Tunnel

Vraag gesteld door George2 op 01 september 2016

Nogmaals de vraag naar de Eurotunnel
Zijn de ongeregeldheden in het havengebied van Calais?
Omloop ik de problemen als niet via de Panne maar via Kortrijk naar de Tunnel rij?

Antwoord van David

ANWB Expert

Ons advies blijft zoals mijn collega eerder aangaf: om problemen te vermijden de oversteek via Duinkerken de voorkeur heeft.