Milieu sticker frankrijk

Vraag gesteld door Tirzaa op 02 juli 2017

Ik ga over 3 weken al naar frankrijk. Ik hoorde dat ik een vignet aan moet vragen. Ik zie alleen dat het 30 dagen kan duren voor deze binnen is. Maar dat is eigenlijk te laat. Wat kan ik nu het beste doen. Zijn ze bijv. ook aan de grens verkrijgbaar?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U gaat over drie weken naar Frankrijk. U wil een milieusticker aanschaffen, maar komt erachter dat levertijd zo'n 30 dagen bedraagt. U vraagt zich af of u de sticker ook aan de Franse grens verkrijgbaar zijn.

Het is geheel afhankelijk of u wel een milieuvignet nodig heeft. Een milieusticker is slechts in een beperkt aantal centra van de Franse steden (permanent of tijdelijk) verplicht.

Levertijd vignet kan zelfs tot 6 weken bedragen.

Het vignet is louter online verkrijgbaar.

Meer informatie over het milieuvignet Frankrijk vindt u op onze website.

Let op: per 1 juli 2019 veranderen de regels m.b.t. de milieuzone in Parijs en de daarbij behorende boulevard périphérique. Kijk voor de actuele stand van zaken in onze Landeninformatie/Frankrijk bij Lage-emissiezone Parijs.