Is dit bedrijf bekend bij de Anwb?

Vraag gesteld door arie de Kreij op 27 oktober 2016

Op dit moment ben ik bezig met het voorbereiden van een camperreis in Australie en heb een offerte van Totally Campers. Zij vermelden op hun site dat ze Alarmcentrale contactpunt zijn voor de Anwb in Zuid Australie.
Klopt dit of is dit bedrijf niet bekend bij de Anwb.

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U overweegt een camperreis te boeken bij Totally Campers. Dit bedrijf vermeldt op de website dat zij voor de ANWB Alarmcentrale contactpunt is in zuid Australië.

De tekst en het gebruik van het ANWB-logo de homepage van Totally Campers suggereert dat er een relatie met ANWB is. Het is mij niet gelukt te achterhalen of Totally Campers contactpunt is voor de ANWB Alarmcentrale. Mocht dat wel het geval zijn, dan is hun rol beperkt tot lokale ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale.

Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan patiënt die langdurig is opgenomen in het buitenland. De ANWB Alarmcentrale verleent personenhulpverlening in het buitenland op basis van bepaalde zorg- en reispolissen. De informatie op de ANWB website waarnaar Totally Campers verwijst, is verouderd. Voor de huidige informatie over de personenhulpverlening van de ANWB verwijs ik u naar onze website.

Uit het voeren van het logo van de ANWB kan niet worden afgeleid dat daarmee de kwaliteit en betrouwbaarheid van het bedrijf is gegarandeerd. Ons is niets bekend over de kwaliteit en financiële situatie van Totally Campers.

Ik wil u erop wijzen dat het bedrijf Totally Campers een Australisch bedrijf is. Het is niet aangesloten bij de ANVR en SGR. Bij problemen met Totally Campers krijgt u te maken met het lokale recht.

Wij bevelen aan om bij een Nederlands bedrijf te boeken, dat is aangesloten bij de ANVR.

ANVR / SGR / Calamiteitenfonds
De ANVR is een branchevereniging van reisondernemingen, die de belangen behartigt van de aangesloten reisorganisaties. Tevens is de ANVR ook voor de consument van belang. Ze biedt naast onder meer redelijke reisvoorwaarden tevens een goede klachtenregeling. Indien de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan de consument de klacht ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen.

Daarnaast zijn alle ANVR reisorganisaties standaard aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de het Calamiteitenfonds. Deze bieden de consument zekerheid in geval van financieel onvermogen van de reisorganisatie of in geval van calamiteiten.

Meer informatie over boeken van een reis vindt u op onze website.***

Reactie van arie de Kreij:

Wat een ontluisterend antwoord! Een expert van de ANWB kan niet achterhalen met wie de ANWB zaken doet. Jammer! Ik vraag me af welke expertise de expert heeft.***

Reactie van Marlijn van Gellicum:

Het heeft wat uitzoekwerk gekost, maar gebleken is dat Totally Campers geen relatie heeft met de ANWB, en geen contactpunt voor de ANWB Alarmcentrale is.
Het ANWB logo werd dus ten onrechte op de website van Totally Campers vermeld. Intussen is het ANWB logo verwijderd van de website.