camperhuur in USA met tweeling van 3 jaar wordt niet geaccepteerd.

Vraag gesteld door ToLo op 22 mei 2017

Wij willen met een tweeling van 3 jaar een camper huren in Calfornie. Er blijkt geen een camperbedrijf dat meer dan een kinderstoeltje wil leveren onder het mom van verzekeringstechnische argumenten. Het lijkt dus onmogelijk om een tweeling van 3 jaar in een camper mee te nemen. 1) Wat zijn de wettelijke eisen voor vervoer van kleine kinderen in een camper? 2) Wat zijn de verzekeringstechnische aspecten van vervoer van meer dan een kind in een camper. 3) wordt de situatie anders als de kinderen 4 jaar oud zijn? mag het dan wel? 4) is er een oplossing voor dit probleem?

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U wilt een camper huren in Californië. U hebt een tweeling van drie jaar en meerdere camperbedrijven willen niet meer dan één kinderstoeltje verhuren vanwege verzekeringstechnische redenen. U vraagt zich af wat de wettelijke eisen zijn voor het vervoer van kinderen van drie jaar.

Regels kinderzitje
In alle staten van Amerika is het gebruik van een kinderzitje verplicht. Criterium voor het verplicht gebruik van een kinderzitje is in de regel de leeftijd van het kind, vaak aangevuld met een gewichts- en/of een lengte-eis. De regelgeving met betrekking tot het gebruik van kinderzitjes verschilt per staat. In Californië geldt dat kinderen tot ze tenminste 8 jaar zijn moeten worden vervoerd in een goedgekeurd en passend kinderzitje. Een verhuurder heeft het recht om eisen te stellen aan de verhuur van bijvoorbeeld kinderzitjes.

Voor wat betreft de verzekeringstechnische aspecten wil ik u verwijzen naar uw verzekeraar. Die kan u informeren wat de dekking is in uw geval. Ik wil u er wellicht ten overvloede op wijzen dat uw rijbewijs geschikt dient te zijn voor de camper die u gaat uitkiezen.

Meer informatie over verkeersregels in de Verenigde Staten vindt u op onze website.