Boete Italië

Vraag gesteld door Nico Blok op 12 oktober 2018

Ik heb een boete uit Italië ontvangen voor te hard rijden (i.p.v. 50 km/per uur reed ik 65 km/per uur. Maar mijn vraag is of de boete wel echt is?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft onlangs een verkeersboete uit Italië ontvangen in verband met een snelheidsovertreding. U vraagt zich af of de boete wel echt is.

Alleen officiële instanties kunnen kentekengegevens opvragen in een ander land. Soms worden buitenlandse boetes in het (slecht) Nederlands vertaald. Bij twijfel over de over echtheid let dan op of de volgende punten op de bekeuring staan:

  • naam en adres van de kentekenhouder/bestuurder
  • welke verkeersregel je hebt overtreden (met wetsartikel)
  • het boetebedrag en of je administratie- procedurekosten moet betalen
  • hoe je kunt betalen
  • wat de gevolgen zijn van niet betalen
  • welke beroepsmogelijkheden er zijn
  • de gegevens van de instantie die de boete heeft opgelegd (vaak met vermelding website)
  • naam van degene die de zaak behandelt

De bekeuring wordt per post naar het huisadres gestuurd, nooit per email. Twijfelt u toch nog, bel dan met de instantie die de boete heeft opgelegd. U kunt ook op de website van die instantie een en ander controleren.

Op onze website vindt u meer informatie over boetes uit Italië.