Bezwaar tegen proces-verbaal politie Italie (provinciale politie Bergamo)

Vraag gesteld door Boxercup op 24 augustus 2015

Op het water (lago Iseo) gecontroleerd door provinciale politie Bergamo. Ik kreeg te horen dat ik te dicht bij de kant een waterskier aan trekken was. Afstand was 130 meter en moest 300 meter zijn. De papieren lagen op de kant. Ik kreeg een vette waarschuwing met een informatie folder. En kous leek daarmee af.
Totdat een mede campingganger mijn papieren kwam brengen .Alle papieren bleken in orde! De politieambtenaren bleven lang in de kajuit. Toen uiteindelijk eruit kwamen hadden ze alsnog een proces-verbaal uitgeschreven. Ik vertelde nog dat dit geen fair play was. Het enig antwoord wat ik kreeg was 'I do my job"

Ik zou graag bezwaar willen maken tegen wijze waarop dit is gegaan. Niet voor de overtreding. Mijn vraag is;

1. Als ik niet betaal wordt dat ergens vast gelegd?
2. Op het proces-verbaal staat geen enkele mogelijk om vanuit het buitenland te betalen.

Wat is wijsheid in deze?

m.vr.gr.

Rick

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent in Italië als watersporter beboet voor een overtreding ter zake het niet bewaren van de minimale afstand van de oever bij het waterskiën. U wilt onder andere bezwaar maken tegen de gang van zaken, doch niet zozeer de boete zelf.

Ervaring leert dat bezwaar maken tegen de handelwijze van Italiaanse verbalisanten weinig tot niets zal opleveren.

Indien u de te zijner tijd te ontvangen beschikking/boete weigert te voldoen, dan zal de Italiaanse justitie alles in het werk stellen om u toit betaling van de opgelegde boete te dwingen.

Op grond van het Europese Kaderbesluit wederzijdse inning van geldelijke sancties kan een EU-lidstaat de inning van een geldboete aan Nederland overdragen. Echter Italië heeft dit kaderbesluit vooralsnog niet geratificeerd, met als gevolg dat de boete niet ter inning worden doorgestuurd aan het CJIB.

Te zijner tijd ontvangt u vanuit Italië de beschikking, daarop staat naast het boetebedrag en ook de betaalmogelijkheden.