Beet van aap

Vraag gesteld door Fijlstra op 06 september 2017

Is het op Bali noodzakelijk een arts te raadplegen als je bent gebeten door een aap die in een park leeft? Ook als het niet heeft gebloed?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U bent in Bali door een aap gebeten (zonder dat het is gaan bloeden), en u wilt weten of u naar een arts moet.

Het is belangrijk na een beet door een aap naar een arts te gaan, omdat door een dergelijke beet tal van ziektes overgedragen kunnen worden. Bij twijfel vanwege het feit dat het niet heeft gebloed, raad ik u aan toch een arts te bezoeken/bellen en dit voor te leggen.