waarom bent u tegen tolheffing in Duitsland

Vraag gesteld door theo koning op 12 juni 2018

Ik hoor steeds weer dat er hevig bezwaar wordt gemaakt tegen tolheffing in Duitsland. Nu lees ik in de Kampioen de tolbedragen van andere landen. Ik wist dat er vaak tol betaald moet worden en doe dat waar nodig zonder morren. Om dit in Frankrijk te vermijden gaat men zelfs over de prachtige snelwegen van Duitsland.
Men betaalt tol in Frankrijk, Spanje, Portugal, Italie, Zwitserland, Oostenijk, Tsjechië. Ik begrijp de weerstand dus NIET tegen een Duitse tol.
Of hebben we echt een kruideniersmentaliteit!!??
Ik woon in Assen en rijdt regelmatig over Duitse snelwegen naar Polen, Tsjechië en Denemarken/Skandinavië.

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

ANWB en de andere clubs vinden dat er in de (aangepaste) tolplannen sprake is van discriminatie van buitenlandse automobilisten. Dit omdat Duitsers de tol gecompenseerd krijgen via de motorrijtuigenbelasting. Buitenlanders kennen dat voordeel uiteraard niet.

Belangrijkste bezwaren van de ANWB tegen het plan zijn:
• Beperking vrije grensverkeer: principe losgelaten
• Prijs buitenlanders hoger dan Duitsers (tolcompensatie)
• Voorruit vol met stickers: weer ander tolsysteem erbij
• Nederlanders dragen al bij via benzine accijns.

De ANWB heeft in de afgelopen jaren diverse keren brieven geschreven naar de duitse regering. Soms gebeurde dat alleen soms met anderen samen. In onderstaande link is een overzicht weergegeven van de belangrijke momenten rond de tolplannen.
https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/verkeer/tol-in-duitsland/tijdbalk-tol-duitsland
Behaalde resultaten ANWB sinds 2014:
• Steun van minister en parlement tegen tol
• Grensstreken verzetten zich ferm
• Gehoor Europarlement en Commissie door petitie (zie video)
• Steun Duits bedrijfsleven en politiek
• Geen tol voor 2019
• De verkiezingen in Duitsland en de Europese Unie kunnen uiteindelijke invoering nog in de weg staan. Zeker is dat de tol niet voor 2019 kan worden ingevoerd.***

Reactie van theo koning:

Bovenstaande argumenten gelden voor alle andere landen, als die geen tol heffen gaan ook de binnenlandse tarieven omhoog.
En vrije toegankelijkheid wordt er niet minder om. Het blijft voor mij volstrekt TERECHT dat de Duitsers ook tol gaan heffen voor wegen waar alle andere nationaliteiten van profiteren!!!