milieusticker Duitsland

Vraag gesteld door olijkers op 30 oktober 2017

Nu heb ik net een formulier ingevuld en een betaling gedaan voor de milieu stikker Duitsland en nu lees ik dat ik daar een vrijstelling voor heb. Hoe krijg ik nu mijn geld terug?

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over de milieusticker Duitsland: https://www.anwb.nl/vakantie/duitsland/informatie/milieuzones
Het lijkt mij het beste om na te vragen bij de instantie waar u de sticker besteld hebt, of u de sticker retour kunt sturen.