mag een touroperator zomaar het vervoermiddel wijzigen

Vraag gesteld door CorenJanny op 30 december 2017

Vorige week een busreis met Excellent bus geboekt bij OAD; vantevoren gevraagd of dit werkelijk een Excellent bus betrof omdat dat eerder niet op de website stond; dit werd eerst telefonisch bevestigd en later heb ik nog ter bevestiging een email ontvangen; nu een week later blijkt dat de reis niet uitgevoerd gaat worden met een Excellent bus; sorry voor het ongemak; u mag kostenloos wijzigen of annuleren; mag dit allemaal zomaar??? eerst het aanbod wijzigen en als er dan voldoende mensen over de streep zijn, terugkeren naar het oorspronkelijke aanbod.....

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt onlangs een busreis met Excellent bus geboekt bij OAD. U hebt van tevoren gevraagd of het een Excellent bus betrof. Dat werd aan u bevestigd per e-mail. Nu blijkt dat de reis niet uitgevoerd gaat worden met een Excellent bus. U mag daarom kosteloos de reis wijzigen of annuleren. U vraagt zich af of dat zomaar op die manier mag.

Wat u kunt afdwingen hangt af van wat u precies hebt afgesproken. Ook is de vraag of het feit dat u wilde reizen met een Excellent bus als essentie is opgenomen. Als de afgesproken bus zoals op de overeenkomst staat niet beschikbaar is dan dient er een vergelijkbare bus(reis) te worden aangeboden. Dat alternatief aanbod dient wel gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet beoordeeld worden naar objectieve maatstaven.

Meer informatie over uw rechten op grond van een reisovereenkomst vindt u op onze website.