Diefstal bagage uit busje van de reisorganisatie

Vraag gesteld door Rietvink op 12 november 2018

Wij waren met 14 deelnemers op natuurvakantie en twee reisbegeleiders en twee busjes. Op de terugweg naar het vliegveld van Barcelona zijn we nog even in een natuurpark geweest. Op het parkeerterrein (voor ieder toegankelijk, dus niet voorzien van een gesloten slagboom) zijn diverse koffers en een rugzak gestolen. Het busje had donkere ramen, alleen om erdoor te turen kon men bagage zien liggen. Het raam van een zijdeur is ingeslagen en zodoende kon men het busje binnen. Een politierapport is opgemaakt. Kunnen wij de reisorganisatie aansprakelijk stellen voor nalatigheid van de reisbegeleiders? Zij moeten toch weten, dat bagage niet zichtbaar mag zijn? En met al die bagage had toch één van het bij de busjes kunnen blijven?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft bij een reisorganisatie een pakketreis geboekt naar Spanje. Op de terugreis is tijdens de transfer, bij een tussenstop, bagage ontvreemd uit een busje. U vraagt zich af of u de reisorganisatie aansprakelijk kunt stellen voor uw ontvreemde bagage.

Schade
Een ieder draagt zijn eigen schade, totdat men kan bewijzen, dat een andere partij hier aansprakelijk voor is.

Het hangt van de feiten en omstandigheden af of u de reisorganisatie verantwoordelijk kunt houden voor de diefstal van de bagage. Heeft de reisorganisatie afdoende maatregelen getroffen om diefstal van de bagage te voorkomen? Heeft de reisleiding u verzocht uw bagage uit het busje te halen gedurende de slot excursie? Of heeft de reisleiding met klem verzocht de bagage vooral in het busje achter te laten?

Reisverzekering
Mocht u over een reisverzekering beschikken, dan kunt u uw ontvreemde bagage eventueel op uw reisverzekeraar verhalen.

Meer informatie over klachten op reis vindt u op onze website