zwaar beschadigde rolstoel bij landing Bonaire

Vraag gesteld door tini op 16 december 2017

De rolstoel was dermate zwaar beschadigd dat hij niet meer bruikbaar was. Kregen een leen rolstoel tijdens de vakantie. Die was dermate oud en versleten en dus bijna onbruikbaar. De eigen is rolstoel is afgesteld naar de persoon die er in moet zitten en dat was die leen rolstoel duidelijk niet.
TUI deed er verder niets aan, moest mijn ANWB reisverzekering maar regelen. De eigen (WMO) rolstoel is thuis afgekeurd, niet meer te repareren.
TUI bood eerst € 100 als compensatie maar toen ik zei dat Tros Radar mijn verhaal mee zou nemen in haar programma werd het bod verhoogd naar € 250 (wel als waardebon)
Onze vakantie is dermate negatief beïnvloed door stress en spanning dat we er duidelijk minder plezier en ontspanning aan hebben gehad dan onze vorige reis naar Bonaire.

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft een pakketreis met bestemming Bonaire bij TUI geboekt. Bij aankomst bleek uw rolstoelzwaar beschadigd. U kreeg voor de duur van de vakantie een leenrolstoel te leen, welke gebrekkig en niet afgesteld was. Voor de schade aan de rolstoel verwijst TUI naar uw reisverzekering. Voor het gederfd vakantiegenot biedt TUI een waardebon aan ter grootte van € 250,- U vraagt zich af wat uw rechten zijn.

Aangifterapport (PIR)
Wanneer je bagage bij aankomst beschadigd, vertraagd of kwijt is, moet u met uw instapkaart en het bagage-ontvangstbewijs (bagagesticker) naar de bagage-afhandelaar in de bagagehal gaan. Er wordt dan een aangifterapport (PIR: Property Irregularity Report) opgemaakt. Vraag een kopie van het rapport. Dit rapport is namelijk nodig voor het indienen van een claim bij de luchtvaartmaatschappij of reisverzekering. Bewaar ook de instapkaart en de bagagesticker.

Schade rolstoel
Een reisorganisator is aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan door TUI zelf of de door haar ingeschakelde hulppersonen.

Nu er tijdens de vlucht grote schade is ontstaan aan uw rolstoel, is TUI gehouden de schade aan de rolstoel volledig te vergoeden. Ik vind het cru dat TUI voor deze schade verwijst naar uw reisverzekering.

Gederfd vakantiegenot
Nu uw vakantie deels in het water is gevallen vanwege beperking in uw bewegingsvrijheid (leenrolstoel was gebrekkig), maakt u eventueel aanspraak op gederfd vakantiegenot. Hiervoor is het essentieel dat u ter plaatse uw beklag heeft gedaan bij de hostess. Wanneer de hostess de klacht (een deugdelijk en afgestelde rolstoel) niet naar wens heeft opgelost, dan dient er een klachtformulier te worden ingevuld door de hostess, waarvan u een kopie dient te ontvangen.

TUI heeft inmiddels een aanbod gedaan voor het gederfd vakantiegenot (voucher ter waarde van € 250,-). Vraag is allen of deze tegemoetkoming passend s. Het antwoord hierop is negatief;
Allereerst hoeft u geen genoegen te nemen met een compensatie uitgekeerd in vouchers.
Voorts is het de vraag of een bedrag van € 250,- ter compensatie van het gederfd vakantiegenot wel toereikend is. Dit hangt af van de mate waarin u minder van uw vakantie heeft genieten door toedoen van de reisorganisatie.

Geschillencommissie Reizen
Mocht u niet tot overeenstemming komen met TUI over een redelijke afwikkeling van de schade, dan kunt u - met eventuele hulp van uw rechtsbijstand - het geschil ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen.

Meer informatie over problemen op reis vindt u op onze website.
Nu TUI