's-winters opladen accu e-bike in woonkamer

Vraag gesteld door Tonlo op 01 november 2018

Is het 's-winters opladen en bewaren van de accu van een e-bike in de woonkamer veilig? Komen daarbij schadelijke gassen vrij?

Antwoord van Frank

ANWB Expert

Bij het opladen van de accu van een e-bike komt er niets vrij. Het is een gesloten systeem. Vergelijk het met de accu van een laptop.

In principe kunt u de accu dan ook binnenshuis opladen. Denk er daarbij wel aan dat de lader behoorlijk warm kan worden.