Milieusticker Frankrijk

Vraag gesteld door fride op 06 juli 2017

Als je bij Lyon ipv de ringweg, de oude route door de stad, langs de Rhône neemt, moet je dan ook zo'n sticker kopen?

Antwoord van Erik Jan

ANWB Expert

Over milieuzones in Frankrijk krijgen wij veel vragen. Er zijn verschillende soorten milieuzones die niet allemaal voor Nederlandse automobilisten van toepassing zijn.

In Lyon en Villeurbanne vallen voertuigen met een buitenlands kenteken vooralsnog niet onder de regeling en hebben dus voor Lyon géén sticker nodig.

Alle informatie over de zones staat op anwb.nl.