Kan reisoperator reis annuleren als om medische reden vaccinatie gele koorts niet kan worden uitgevoerd.

Vraag gesteld door Maasdonk op 16 januari 2018

Geboekte reis van 18 dagen naar Ecuador gaat 4 nachten naar risico-gebied gele koorts. Wij willen en kunnen op eigen verantwoording voor deze 4 nachten zelf iets regelen buiten het risicogebied. Dit is 14 jan. 2018 gemaild aan operator. Is het billijk dat operator hierin meewerkt en toestaat dat wij 4 nachten afwijken van pakketreis? (Vaccinatie tegen gele koorts kan niet worden gegeven i.v.m. noodzakelijke medicatie, dit is pas duidelijk geworden na boeking, tijdens vaccinatiebezoek aan GGD 5 jan. 2018). Reis is op 7 maart 2018 en wij willen niet annuleren.
Wij zijn bang dat operator wacht met reactie tot ná betaalmoment restant reissom op 22 jan. 2018 en mogelijk zelf wil annuleren.

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

U heeft een reis geboekt naar Ecuador, waarbij u 4 nachten in een risicogebied voor gele koorts zou verblijven. Omdat nu blijkt dat u geen vaccinatie tegen gele koorts kunt krijgen, wilt voor die vier nachten zelf iets regelen buiten dit risicogebied. U vraagt of u van de reisorganisator kan verwachten dat hij hieraan meewerkt.

Het is niet gebruikelijk om in deze zin van een georganiseerde reis af te wijken. De reisorganisator hoeft hier dan ook niet mee akkoord te gaan. U kunt het ook niet afdwingen. Ik raad u aan uw voorstel telefonisch met de reisorganisator te bespreken. .

Mocht de reisorganisator toch mee willen werken, dan moet u er rekening mee houden dat de reisorganisator niet aansprakelijk is voor wat er tijdens de vierdaagse onderbreking gebeurt. Hij zal ook geen hulp en bijstand hoeven te verlenen als er wat misgaat. Bovendien zal de reisorganisator niet aansprakelijk zijn als de onderbreking nadelige gevolgen heeft voor het verdere vervolg van deze georganiseerde reis. Het kan zijn dat de reisorganisator u daartoe een verklaring laat tekenen.

Als u de reis toch wilt annuleren, moet u annuleringskosten betalen. Het feit dat het pas na boeken van de reis bleek dat u geen vaccinatie tegen gele koorts kon krijgen, komt voor uw rekening.