Hulp bij het invullen van een Proces Verbaal uit Luxemburg

Vraag gesteld door mariannedevries op 19 juli 2018

Mijn dochter heeft een proces-verbaal gekregen uit Luxemburg. De snelheidsbeperking was 70km/h, vastgestelde snelheid kwam op 114km/h. Nu moet ze daarvoor een stellingname formuleren.

Nu heb ik begrepen dat de regel in Luxemburg is als volgende: als je meer dan 50% te hard rijd dan de snelheidsbeperking, verlies je je rijbewijs. Geld dit ook als buitenlander? En kan ik rechtsbijstand krijgen voor het schrijven van de stellingname? Ze heeft haar rijbewijs sinds maart 2015, er was veel verkeer om haar heen en ze dacht dat ze mee aan het rijden was met het verkeer. Ze waren met 4 auto's naar Luxemburg gereden, waarvan er tot nu toe 3 zijn met een bekeuring, daarvan lag de snelheid 20km/h boven de snelheidsbeperking.

In het PV staat overigens ook dat er boven de 20km/h geen vastgestelde boetes zijn, en dat je een PV krijgt. Nu heeft een andere bestuurder een boete gekregen voor 30km/h, maar geen PV. Wat is dan het verschil daarin? Alle drie de auto's zijn op hetzelfde punt geflitst.

Alvast bedankt,
Marianne

Antwoord van Lisette

ANWB Expert

Uw dochter heeft een proces-verbaal uit Luxemburg ontvangen. Daarbij zit een formulier wat moet worden ingevuld. Mogelijk wordt ook het rijbewijs ingenomen.

Het formulier dat uw dochter bij het proces-verbaal heeft gekregen, moet ingevuld worden teruggestuurd. Een verklaring over de overtreding zelf hoeft niet te worden gegeven, wel is het belangrijk dat de juiste persoonsgegevens zijn ingevuld. Het opgeven van foute persoonsgegevens is doorgaans strafbaar zijn. De ANWB geeft geen rechtsbijstand voor het schrijven van een stellingname. Wellicht kan uw rechtsbijstandverzekering hier uitkomst bieden of wellicht Google Translate.

Het is inderdaad mogelijk dat er geen vastgestelde boete wordt opgelegd. De hoogte van de boete is dan afhankelijk van omstandigheden als de mate waarmee de snelheid is overtreden, het soort weg en of de overtreding plaatsvond binnen of buiten de bebouwde kom.

Bij snelheidsovertredingen kunnen, afhankelijk van de gereden snelheid, strafpunten worden opgelegd. Bij een bepaald aantal punten kan de rijbevoegdheid vervallen. Dit geldt ook voor buitenlanders, maar een rijverbod of ontzegging van de rijbevoegdheid geldt alleen voor het grondgebied van Luxemburg.

Waarom de andere bestuurder geen PV heeft gekregen en uw dochter wel, weet ik niet.

Op onze website kunt u meer lezen over een boete uit het buitenland.***

Reactie van mariannedevries:

Beste Lisette,

Luxemburg kan toch niet een Nederlands rijbewijs ‘af kunnen pakken’. Dat is toch een rijkseigendom?***

Reactie van Lisette Schreuder:

Een bevoegde ambtenaar mag, wanneer de wet daarin voorziet, het rijbewijs innemen. Wanneer een ontzegging van de rijbevoegdheid of een rijverbod in het buitenland wordt opgelegd, geldt dat alleen in dat buitenland zelf. Is het rijbewijs ook ingenomen door het bevoegd gezag, dan moet het in principe bij het verlaten van dat land worden teruggegeven. Het kan ook zijn dat het via de ambassade naar de gemeente waar de betrokkene woonachtig is of naar de RDW wordt teruggestuurd.