Autoaansprakelijkheidsverzekering voor het huren van een auto in Canada

Vraag gesteld door JanRoosink op 27 februari 2017

Voor het huren van een auto in Canada moet je een geldig kopie van een autoaansprakelijkheidsverzekering hebben, deze moet je alleen laten zien als je jonger bent dan 25 jaar. Wat bedoeld het Canadese verhuurbedrijf met een autoaansprakelijkheidsverzekering?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U bent voornemens een auto te huren in Canada. U stelt dat een huurder over een autoaansprakelijkheidsverzekering moet kunnen tonen, in het geval de huurder jonger dan 25 jaar is.

Eerlijk gezegd heb ik - anders dan een WA verzekering voor de auto - geen idee wat men bedoelt met een autoaansprakelijkheidsverzekering, indien huurder jonger is dan 25 jaar.

Op onze website valt onder meer te lezen, dat er voor jongeren onder de 25 jaar een toeslag kan gelden. En dat sommige verhuurders een Internationaal Rijbewijs (IRB) eisen.

Voor meer informatie over auto huren in Canada verwijs ik u naar onze website.