Verplichting brandblusser op de boot in Frankrijk?

Vraag gesteld door H.A.M.Burger op 12 augustus 2017

Vorige maand werd ik bij Metz in Frankrijk aangehouden door de waterpolitie. Ze vroegen onder andere of ik een brandblusser aan boord had. Van mijn 2 kg blusser bleek de keuringsdatum verstreken en daar kreeg ik een bekeuring van 64 euro voor, en ik moest direct (bij de plaatselijke watersportzaak) een nieuwe kopen.
Op de site van de ANWB staat een checklist voor de bootuitrusting met allerlei zaken die zeker allemaal niet verplicht zijn op de binnenwateren van Frankrijk, zoals bijvoorbeeld een satelliettelefoon. Er staat geen verplichting voor een blusser. In Nederland wel op een vaarbewijsplichtig schip.
Was die bekeuring terecht, en zo ja, dan zou het handig zijn wanneer ik dat naast de verplichte vaardocumenten terug kan vinden op de site van de ANWB.

Antwoord van Marika

ANWB Expert

U hebt een boete ontvangen van de waterpolitie in Frankrijk omdat de keuringsdatum van uw brandblusser verstreken was. U vraagt zich af of die boete terecht is en waarom wij dergelijke informatie niet op onze website hebben staan.

Op onze website staat een checklist voor verstrekkers. Daarbij wordt duidelijk aangegeven dat u die checklist enkel als startpunt dient te gebruiken. Er bestaan namelijk nog uitgebreidere checklists en organisaties die vertrekkersadviezen geven, denk aan: OceanPeople, de Nederlandse Vereniging voor Toerzeilers en de World Cruising Club.

Verder is ons niet bekend dat er een verplichting geldt voor het aanwezig hebben van een gekeurde brandblusser. Indien de mogelijkheid bestaat zou u kunnen overwegen om contact op te nemen met instantie die op de boete vermeld staat om informatie te vergaren. Indien u daar niet uitkomt kunt overwegen, indien de mogeleijkheid nog bestaat, eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de opgelegde boete.