Naar artikel

Onze (ANWB-erkende) camping in Denemarken verplichtte ons om een campingpas aan te schaffen. Bovendien zei ze dat deze pas onbeperkt geldig zou zijn. Mocht zij ons wel tot de aanschaf dwingen? Kunnen wij het geld terugvorderen?

Vraag gesteld door C.B. op 29 juni 2015

Zonder overleg heeft zij de pas op onze rekening gezet. Wij hebben nog meermalen geprotesteerd, maar zonder de aanschaf mochten wij niet op haar camping verblijven, zei ze. Bovendien beweerde zij dat de pas onbeperkt geldig zou zijn. Nu viel hij op de mat en staat er dat de geldigheidsduur aan het einde van dit jaar afloopt.

Antwoord van David

Antwoord van David

ANWB Expert

U diende voor de camping in Denemarken een campingpas aan te schaffen. Deze zou onbeperkt geldig zijn, maar nu blijkt dat deze een geldigheidsduur heeft van een jaar. 

Ik adviseer u schriftelijk een klacht in te dienen bij de camping. U kunt hierin aangeven dat er verkeerde informatie is verstrekt over de pas. Het probleem is dat de campingeigenaar u de toegang kan weigeren tot de camping, nu het bezit van deze pas kennelijk een vereiste is om op de camping te mogen staan. Kunt u nog aangeven wat voor pas dit precies is en welke bedrag hiervoor in rekening is gebracht?