Tweede huis in Frankrijk verkocht

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 27 maart 2021

Overdracht begin juli. Voor die tijd wel leeghalen.
Kan ik met de auto reizen en zo ja welke documenten nodig?

Antwoord van Marlijn

ANWB Expert

U heeft uw tweede huis in Frankrijk verkocht; de overdracht is begin juli. U wilt weten of u er met de auto heen kunt om het huis leeg te halen, en zo ja welke documenten u nodig heeft.

Reizen is momenteel niet toegestaan, tenzij het om een essentiële reis gaat.

Essentiële reis
Op de verklaring die u bij zich moeten hebben om in Frankrijk te kunnen reizen staan de essentiële redenen genoemd, waaronder:
5. Judicial or administrative summons
[  ] Travel to respond to a judicial or administrative summons, travel to a legal professional for formalities or proceedings that cannot be conducted remotely

Het moet dus gaan om juridische verplichtingen die u niet op afstand kunt regelen. Of het leeg halen van uw huis daaronder valt durf ik niet met zekerheid te zeggen. De interpretatie daarvan zal in de praktijk afhangen van de dienstdoend ambtenaar/handhaver die u treft.

Neem in elk geval zoveel mogelijk(schriftelijk) bewijsmateriaal mee om de noodzaak van uw reis aan te tonen. In uw geval minimaal de ondertekende koopovereenkomst of ander bewijs dat het huis verkocht is met daarin de datum van levering. Wellicht kunt u de advocaat of notaris ter plaatse vragen om voor u een schriftelijke verklaring op te stellen.

Verdere maatregelen
Naast de genoemde verklaring moet u ook een negatieve PCR test kunnen tonen die niet ouder is dan 72 uur.

Voor de overige coronamaatregelen verwijs ik u naar de ANWB Reiswijzer en het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Omdat de maatregelen snel kunnen wijzigen, adviseer ik u deze websites, almede de lokale media, vlak voor uw vertrek te checken.