Annuleren wegens coronavirus

Vraag gesteld door M.H.J. Spapens op 03 februari 2020

Hallo, wij hebben een georganiseerde rondreis in Vietnam geboekt bij Travelbird/Secret Escapes. De reis gaat echter met een Chinese vliegmaatschappij via Chuangzhou in China. Deze maatschappij laat weten dat reizigers komend vanuit China niet meer worden toegelaten in Vietnam en worden teruggestuurd vanuit Hanoi en Ho Chi Minh City. Travelbird weigert nu echter om de reis te annuleren en het geld te retourneren. Ze houden vast aan hun annuleringsvoorwaarden en zeggen dat de reis immers niet naar China maar naar Vietnam gaat en dat we maar gewoon moeten vertrekken. Maar dan stranden we in China.

Kunnen ze weigeren om onze reis te annuleren en het geld te restitueren?

Antwoord van Michiel

ANWB Expert

U heeft bij reisorganisator Travelbird/Secret Escapes een pakketreis (rondreis) Vietnam voor twee personen geboekt met vertrekdatum 23 februari 2020. De heenvlucht van 23 februari a.s. naar Vietnam is met overstap in China. De luchtvaartmaatschappij heeft al laten weten dat de aansluitende vlucht in verband met het Corona-virus niet uitgevoerd kan worden, daar de grens tussen China en Vietnam hermetisch is afgesloten ter voorkoming verspreiding van het virus. U vraagt zich af wat uw rechtspositie is.

Nakoming eisen

Duidelijk is dat de reisorganisatie de reisovereenkomst niet kan uitvoeren. Ik raad u aan nakoming van de reisovereenkomst te vorderen eventueel door een alternatieve vlucht zonder tussenstop in China. De eventuele meerkosten hiervan komen voor rekening en risico van de reisorganisatie.
 
Stel in de e-mail naar de reisorganisator wel een termijn waar binnen zij uiterlijk dienen te reageren op uw vordering. Geef in de e-mail tevens aan wat de gevolgen (ontbinding overeenkomst) zullen zijn bij een negatieve reactie c.q. bij uitblijven van enige reactie.

Annuleren

Hoewel in het eerdere contact de reisorganisator zinspeelde op de mogelijkheid om de reis te annuleren, dient u hier niet op in te gaan. Wanneer uzelf de reis zou annuleren, zal u - nu u zo dicht al op de vertrekdatum zit - niets van uw betaalde reissom retour ontvangen. Bij niet nakoming door de reisorganisator dient u - bij ontbreken alternatieve vlucht - de reisovereenkomst te ontbinden!

Ontbinding reisovereenkomst

Indien de Travelbird/ Secret Escapes geen alternatieve vlucht aanbiedt, dan geeft dit u het recht de reisovereenkomst te ontbinden, waarbij de reisorganisatie gehouden is u de betaalde reissom te restitueren.

Geschillencommissie

Nu Travelbird/ Secret Escapes niet is aangesloten, kunt u een eventueel geschil met deze reisorganisator niet ter beoordeling voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen.

Rechtsbijstand

Beschikt u over rechtsbijstand? Schakel deze dan in mocht u er met de reisorganisator niet uitkomen.

ECC

Vooralsnog ga ik ervan uit dat op de boeking het Nederlands recht van toepassing is. Mocht dit anders zijn, dan zou u met uw klacht eventueel de hulp van het Europees Consumenten Centrum kunnen inroepen (mocht in casu toch het Engels of Duits recht van toepassing zijn).

Wij hebben over dit onderwerp een coronavirus pagina gemaakt op onze website hierop vindt u actuele informatie en vragen over het coronavirus. Volg ook onze nieuwspagina over het virus.