Milieusticker moviecard

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 29 september 2019

Heb je een milieusticker nodig als je naar Movie Park Germany gaat?

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

U wilt graag weten of u een sticker nodig hebt voor Movie Park Germany? Dat ligt er aan of u dit bezoek combineert met een stadsbezoek. Op deze pagina verzamelden wij alle informatie voor u en ook de steden waarvoor u momenteel een milieusticker nodig hebt.