Digitene ontvangst

Vraag gesteld door C. Blom op 17 september 2019

Meer dan 10 jaar maakte ik (en velen met mij!) op de camping met veel plezier gebruik van de digitene dienst van KPN (middels SMT 1000T apparatuur in eigendom). Het blijkt dat KPN sinds  2019 is overgestapt op een geactualiseerd systeem en bovengenoemde apparatuur daardoor onbruikbaar is geworden. Het vervelende is echter dat niemand weet hoe het zit of een goed alternatief kan aandragen. Navraag bij de KPN winkel, bij elektronica zaken, bij camping zaken, etc. leverderde tot op heden geen bruikbare informatie op.

Zo werd een door de KPN helpdesk geadviseerde  DVB-T2 ontvanger elders sterk ontraden omdat ook deze optie door de KPN mogelijk wordt beperkt ten gunste van KPN-huur apparatuur met abonnement aanbod. Dit mogelijk door onderscheid in het signaal van het huurconcept en het signaal van de Free-to-Air zenders. De genoemde ontvangst apparatuur van de KPN wordt niet meer door KPN te koop aangeboden maar uitsluitend als huurapparaat met abonnement in de markt gezet. Dit voldoet echter niet aan mijn behoefte voor ontvangst van de publieke (=Free-to-Air) zenders gedurende 4 tot 6 weken per jaar op de camping.
Inmiddels heb ik de afgelopen weken een DVB-T2 ontvanger in bruikleen gehad. Dit echter met zeer wisselend resultaat. Soms (bijv. tot wel 1,5 uur een uitstekende ontvangst en dan weer een hele tijd zeer instabiel beeld met flikkeringen en wegvallen van geluid). Dit op een locatie in Zeeland waar ik in het verleden met de oude ontvanger al jaren een uitstekende ontvangst had. Vervolgens leverde contact met een andere campeerder, die wel over een KPN abonnement beschikte, ook nog een volstrekt andere (= veel stabieler!) kijk en luister beleving op.

Aangezien ik naar oprechte verwachting niet de enige kampeerder ben met deze problematiek is mijn vraag welke oplossing u hiervoor kan aandragen dan wel dit bespreekbaar kan maken met de juiste partijen en instanties?

Graag verneem ik uw reactie. In afwachting en met vriendenlijke groet. 

Antwoord van Annemieke

ANWB Expert

U heeft een vaste plaats op een camping/vakantiepark. Nu heeft u een probleem met KPN over de slechte ontvangst van verschillendezenders. Dit is het gevolg van een systeemwijziging bij KPN.

Als lid van de ANWB heeft u recht op advies over zaken die recreatie, vakantie en verkeer betreffen. In uw geval betreft het geschil een zaak met KPN over telecom. Hierover hebben wij geen informatie. Of een oplossing mogelijk is kan ik u dan ook niet zeggen.

In het algemeen is het zo dat u KPN schriftelijk op de hoogte moet stellen van uw klacht. Wordt uw klacht niet opgelost, dan heeft u de mogelijkheid uw geschil voor te leggen bij de Geschillencommissie.