Snelheid met caravan

Vraag gesteld door een ANWB-lid op 13 juli 2019

snelheid met caravan in Zwitserland?

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

Op deze pagina vindt u alle informatie over de maximumsnelheden met caravan in Zwitserland.

Maximumsnelheid

Binnen bebouwde kom (A) Buiten bebouwde kom Autowegen Autosnelwegen (B)
Snorfietsen 30 30 verboden verboden
Bromfietsen 45 45 verboden verboden
Personenauto's, campers, toegestane maximummassa < 3500 kg en motoren 50 80 100 120
Personenauto's, campers, toegestane maximummassa < 3500 kg, met aanhangwagen/caravan 50 80 80 80
Campers, toegestane maximummassa > 3500 kg 50 80 100 100
  • A: Binnen de bebouwde kom worden steeds meer 30 km-zones ingesteld.
  • B: Op autosnelwegen die per rijrichting 3 rijstroken hebben, mag de meest linkse rijstrook alleen worden gebruikt door voertuigen (of combinaties van voertuigen) die minimaal 80 km/h kunnen en mogen rijden.
  • Op autosnelwegen zijn alleen voertuigen toegestaan die ten minste 60 km/h kunnen en mogen rijden.