Milieustickers Frankrijk

Vraag gesteld door A. Kuiters op 25 juni 2019

Ik heb een camper van september 1996. Volgens de regels zoals ik ze begrijp kan ik hiervoor geen millieusticker kopen, omdat de grens bij 1-1-1997 ligt. Kan ik dan niet meer vrij Frankrijk in ? En moet ik me camper dan maar verkopen ?

Antwoord van Cathy

ANWB Expert

Dit houdt in dat u bepaalde steden in Frankrijk niet in mag met de camper. Op onze website over dit onderwerp kunt u lezen om welke steden het gaat. Zie: https://www.anwb.nl/vakantie/frankrijk/informatie/milieuzones

Verder heb ik nagezocht voor u hoe het zit met oldtimers:

Vrijstelling oldtimers

  • Vrijstelling kan alleen worden verkregen voor in Frankrijk geregistreerde voertuigen van ten minste 30 jaar met de aantekening op het kentekenbewijs véhicule de collection. In het buitenland geregistreerde voertuigen komen niet in aanmerking voor vrijstelling.

Helaas komt uw camper ook daarvoor niet in aanmerking.
Het beste advies is dus om niet met de camper de steden binnen te gaan maar gebruik te maken van het openbaar vervoer.